Extime, viestikilpailun hoitamisen pikakurssi

Muutettu 13.2.2019/JTu

Sisällys:
Taustaa
Aloitus
Viestisarjojen perustaminen
Viestisarjojen tiedot
Joukkueiden lisääminen
Joukkueen kokoonpanon ilmoittaminen
Joukkueet suoraan KILMOsta
Osuuksien korjailut
Lähtölistat
Viestin lähetys
Ajanotto
Joukkueen aikojen kokonaiskorjaus
Viestin seuranta
Tuloslistat
Osuustulokset nettiä varten
Vaihtotilanteet ONLINEssä
Korjailun pikaohje

Takaisin ExTimen ohjesivulle

Taustaa

ExTime osaa käsitellä kolmenlaisia viestikilpailuja:

Jokaisen osuuden urheilijalla voi olla omat hyvitys/rangaistussekuntimääränsä ja sakkonsa. Myös koko joukkuelle voidaan antaa oma hyvitys/rangaistussekuntimäärä.

Viestijoukkuella oma "korttinsa" ExTimessä kuten jokaisella osuuden urheilijallakin. Viestijoukkueen tietoihin talletetaan ensimmäisen lähtijän lähtöaika ja viimeisen viestinviejän, ankkurin loppuaika. Näiden aikojen erotus muodostaa viestijoukkueen ajan. Loppuaikaa lisää tai pienentää joukkueen jäsenten sakkojen tai hyvitysaikojen summa. Ja jos joukkueen jäseniä oli mukana yhteislähdössä (Jukolan viestin viimeiset osuudet), niin joukkueen tulos lasketaankin joukkueiden jäsenten aikojen summana.

Viestiä varten perustetaan oma sarjansa joukkueille ja jokaista osuutta varten omansa. Hopeasommassa on siis 16 vuotiaiden poikien viestissä 4 sarjaa, M16-V joukkueelle ja M16-1, M16-2 ja M16-3 kolmea osuutta varten. Nämä sarjat sidotaan toisiinsa sarjaryhmäksi, samaan sarjaryhmään kuuluvat sarjat näkyvät esim. sarjan tietojen Yhteistulokset välilehdellä, jossa ne myös korjata vanhalla ExTime-versiolla tehtyyn kisatiedostoon.

Joukkueen tiedot ja viestinviejien tiedot sidotaan yhteen koontinumerolla (joukkueID), jonka ExTime antaa joukkueelle automaattisesti kun joukkue lisätään ja joka ei näy kilpailijoille (ajanottajalle) mitenkään, se on siis eri asia kuin joukkueen numero. Tämä numero on myös KILMOsta otettavissa viestijoukkueiden kokoonpanoissa jo valmiina, samoin osuuden numero. Jokaisella joukkueen jäsenellä on osuuden numero, taas eri asia kuin osuuden kilpailijan numero. Joukkueen tiedoissa tämä osuuden numero on nolla, siitä ExTime erottaa joukkueet varsinaisista kilpailijoista. Aloittajalla osuuden numero on 1, jne., tämäkin numerointi on ExTimen käyttäjälle periaatteessa automaattista toimintaa.

ExTimessä viestijoukkueiden ilmoittaminen ja joukkueiden kokoonpanojen ilmoittaminen ovat kaksi erillistä vaihetta, ne kun yleensä tapahtuvat myös eri aikaan.

Toimintojen järjestys on

 1. Viestisarjojen lisäys, tässä ilmoitetaan myös osuuksien määrät.
 2. Joukkueiden ilmoittaminen sarjoihin, joukkuella voi olla myös nimi seuran lisäksi.
 3. Joukkueiden alustavien kokoonpanojen ilmoittaminen.
 4. Viestin lähtöjärjestyksen tekeminen/arpominen ja mahdollinen uudelleen numerointi.
 5. Lähtölistojen julkistaminen, ilman kokoonpanotietoja.
 6. Lopullisten kokoonpanojen muutokset ja niiden julkistaminen
 7. Viestin lähtöajan rekisteriöinti (yhteislähtö).
 8. Osuuksien vaihtoaikojen rekisteröinti
 9. Ankkurien maalintulojen rekisteröinti

Toki kaikkiin (sarjoihin, osuuksiin) voidaan tehdä vielä myöhemminkin täsmentäviä muutoksia. Tärkeää on kyllä antaa osuuksien määrät oikein, niiden muuttamisessa jälkikäteen pitää olla erittäin tarkkana ja tietää mitä tekee...


Aloitus

Valitse ohjelman alussa toiminto Aloita uusi kilpailu ja anna sen ikkunassa kilpailun perustiedot, ennenkaikkea välilehdellä Viesti olevat viestijoukkueen numerointitapa ja osuuksien määrät.

Alaosaan laitetaan rasti vain Jukolan viestissä tai jos jostain syystä aikataulun pettäessä ankkurin laitetaan matkaan yhtäaikaa ajan säästämiseksi. (Aloitusosuuden lisäksi myös muilla osuuksilla voi olla yhteislähtöjä)

Muita muutettavia viestiin liittyviä oletuksia ovat sitten kilpailumaksut (välilehti Kilpailumaksut) ja lähtöaika on syytä antaa tasatuntina ja lähtöväli sekunteina nollaksi, koska kyseessä todennäköisesti on yhteislähtö (Sarjan lähtöajat).


Alkuunn

Viestisarjojen perustaminen

Valikossa Muutokset on toiminto Sarjatiedot, siitä saadaan näkyviin normaali sarjatietojen hoitamisen näyttö, näyttöön listattu kaikki kilpailun sen hetkiset sarjat, oletuksena kilpailujärjestyksessä.

Ja voit uudelleen tarkistaa kilpailun perustiedot valitsemalla hiiren oikean näppäimen avulla saamastasi menusta Kilpailun perustiedot tai ikkunan alaosasta nappi Kilpailun perustiedot.

Viestisarjojen lisäämistä varten on oma nappinsa Viestisarjan lisäys, sama saadaan aikan oikean hiiren napin painalluksen alimenusta Lisää Viestisarja.

Joukkeiden lisäämisen jälkeen vasta käytetään Muutokset valikon kohtaa Viestijoukkueet...

Tässä kuvassa näkyy sarjojen tiedot, kun kaikki Hopeasomman viestisarjat on lisätty.

Ruudun alaosassa on siis nappi Viestisarjan lisäys, jolla perustetaan viestisarjat.

 


Alkuun

Viestisarjojen tiedot

Viestisarjan tietojen näytöllä (Välilehti Viesti) voit valita viestissä käytettävän numerointitavan ja osuuksien lukumäärän. Viestisarjan kohdalla näkyy, mitkä osuudet kuuluvat tähän viestikilpailuun ja vastaavasti osuussarjan kohdalla (ihan oikealla) näkyy, minkä viestisarjan osuus on ja kuinka mones osuus. Samat tiedot kyllä näkyy ohjeen mukaisesti annetuista sarjatunnuksistakin, mutta jos nimetään villisti...

Viestin viejien numerointiin voit käyttää viittä eri vaihtoehtoa, pienissä viesteissä on yleistä että kolminumeroisen kilpailunumeron ensimmäinen numero kertoo osuuden. Tällöin itse joukkueen numerona voi olla alle sata oleva numero, joka siis ei ole kenelläkään rinnassa. Jos numeroita onkin vain 299 asti, voidaan ankkurilla käyttää rintanumerona alle sadan olevia numeroita, silloin valitaan numeroinnista alin vaihtoehto Ankkurilla pienin nro (10x, 20x, x). Tätä varten Pasi halusi oman pallukan, terveisiä Tampereelle!

Älä vielä poistu näytöstä, vaan valitse välilehti Tunnus ja anna sarjalle sukupuolesta ja ikäluokasta tehty sarjatunnus.

ExTime olettaa sarjojen alkavan M10 ylöspäin ja tarjoaa ensimmäistä puuttuvaa sarjaa. Voit sitä huoletta muuttaa, oletus näkyy kyllä ikkunan otsikossa mutta korvautuu kyllä syötetyllä aikanaan.

Viestisarjan tunnukseksi ohjelma tarjoaa viittä merkkiä. Käytä siinä alussa sarjatunnusten yleistä koodausta, eli sukupuoli yhdellä merkillä M tai N, vaihtoehtoisesti P tai T, ja perään ikäluokka kahdella numerolla tai YL-lyhenteellä yleisessä sarjassa.

Älä tee liian pitkää tunnusta. M15/16 on kielletty yhdistelmä pituutensa (6 merkkiä) vuoksi.

Väliviivan/alaviivan jälkeen anna joukkuesarjan sarjatunnukseksi V ja ohjelma lisää automaattisesti osuuksille omat tunnuksensa, jossa lopussa V:n paikalle vaihtuu osuuden numero. Tätä saattaa KILMOn kanssa joutua räätälöimään.

Sarjan oletusnimeksi tulee sukupuolesta ja iästä johdettu nimi, samoin matka jaetaan tasan osuuksien määrällä, eli anna viestisarjaan matkaksi kokonaispituus. Jos osuudet ovat eripituisia/eri hiihtotavalla kilpailtavia, niin ne on sitten korjattava jälkeenpäin osuussarjoihin. Esimerkissä olen jälkeenpäin vaihtanut pituuden nollaksi, koska kirjoitin se valmiiksi nimen perään (3 * 5 km). ExTime ei lisää sarjan otsikkoon matkaa, jos se on 0 km.

Tässä esimerkissä, 2016 Lempäälän HS-viesti M16, on myös poikkeama normaalista. Viestin hiihtotapana on P+V, kun se oikeasti pelkkää perinteistä. Hiihtotavan voi jättää myös tyhjäksi, varsinkin jos sarjan nimeen kirjoitetaan SM-viestien tapaan 2P + 2V.

Sarjan lajiksi on syytä valita Viesti, vaikka siihen tuossa esimerkissä oli epähuomiossa jäänyt Hiihto. Ja jos myöhemmin osuusnäytössä halutaan nähdä myös urheilijan ampumia sakkoja, on lajiksi laitettava Ampumaviesti.

Lähtöajan ja numeron voit myös varmistaa omalta välilehdeltään, itse viestisarja ja ensimmäisen osuuden kilpailijoillahan on sama lähtöaika, loppuosuuksilla lähtöaika on nolla, joka sitten vaihdoissa vaihtuu vaihtohetkeksi.

Vinkki! Itse laitan joukkueiden lisäämisen jälkeen kisaohjelman mukaisen lähtöajan Ajanotto valikon toiminnolla Yhteislähtö. Näin saan lähtölistoihin tarvittavan lähtöajan helpoimmin. Muita tapoja olisi mm. Arvonta näytön (valikosta Muutokset) painonappi Laske uudelleen kun lähtöaika laitetaan ruutuun Sarjan lähtöaika. Kolmas tapa olisi Ajanotto valikon toiminta Lähdön siirto ja neljäs Muutokset valikon toiminto Yleismanipulaattori. Valitse mieleisesi.

Maksut voi myöskin asettaa omalta välilehdeltään, osuuksien maksuksi ohjelma laittaa nollaa, vain joukkue maksaa kilpailumaksun.

Huomaa uusi nappi Tee näistä maksuista perusmaksut, sillä saat helposti päivitettyä kauden alussa uudet hinnat ExTimen ini-tiedostoon.

Viestisarjan onnistuneen lisäyksen jälkeen sarjoja on tullut osuuksien verran enemmän, kuten ylhäällä Hopeasomman esimerkki näytti. Nimiä, matkoja ja hiihtotapoja voi sitten osuus-sarjakohtaisesti hienosäätää.

Seuraava viestisarja lisätään samalla tavalla. ExTimen versiosta 9 alkaen sarjojen lukumäärällä ei ole enää 255 sarjan ylärajaa.

Alkuun

Joukkueiden lisääminen

Joukkueet ilmoitetaan kilpailuun Ilmoittautumiset valikosta toiminnon Viestijoukkueiden lisääminen avulla.

Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä tarkistaa vastaavan kilpailun edellisvuoden tulokset, sillä joukkueen lisäämisen yhteydessä sille voidaan antaa jo lopullinen numero. Yleensähän viesteissä edellisen vuoden voittaja lähtee lähtörivin keskeltä numerolla yksi ja siitä viuhkassa kakkonen ja muut parilliset numerot oikealtapuolelta sekä kolmonen ja parittomat numerot vasemmalta. Ja takaa seurojen kakkosjoukkueet ja muut huonommin pärjänneet.

Numeroinnin vaihtaminen jälkikäteen on kyllä kovin helppoa.

Viestijoukkueen seura voidaan joko kirjoittaa omaan ruutuunsa kokonaan tai kirjoittamalla vain alusta neljä merkkiä ja painamalla Hae seuraa rekisteristä-nappia. Alempaan ruutuun voidaan kirjoittaa joukkueelle nimi tai sen puuttuessa vain seuran lyhenne ja järjestysnumero, esimerkiksi EHS I, VHS II, JoKu, jne.

Joukkueen sarjaksi valitaan sitten ehdottomasti oikea viestisarja, V-loppuinen sarjatunnus, jos tunnus tehdään ehdottamallani tavalla. Sarjavalikkoon ei ExTime listaa muita kuin ne sarjat, joissa on annettu joukkueen koko suuremmaksi kuin nolla. Sarjatunnusta seuraavaan ruutuun voi sitten antaa joukkueen numeron (toki joukkueetkin voidaan arpoa, mutta sitä tehdään harvemmin).

Ja vasta sitten painetaan Ilmoita-nappia, jolloin alaosaan tulee kuitiksi lisäyksestä joukkueen tiedot ja seuraavaa joukkuetta varten numero ylempänä kasvaa yhdellä tai enemmän, riippuen mikä on ko. sarjaan lisättyjen joukkueiden suurin numero. Kahta samaa numeroa eri joukkueille ExTime ei hyväksy. Samalla kun joukkue lisätään tähän viestisarjaan lisätään jokaiseen osuussarjaan yksi osallistuja, jossa seuranimenä on on joukkueen seura ja nimen paikalla vain U. Nimet täydennetään sitten myöhemmin erillisellä Joukkueen kokoonpano-näytöllä. Siitä lisää alla.

Korjaa tietoja-napilla juuri lisättyä joukkuetta voidaan heti muuttaa ja Poista-napilla se saadaan kisasta pois. Muuten sitten joukkueen perustietoja muutetaan Sarjan tilanteen kautta.

 


Alkuun

Viestijoukkueen tietojen muuttaminen ja joukkueen kilpailujärjestyksen antaminen

Korjaa tietoja-napilla voitiin siis korjata juuri ilmoitetun joukkueen tietoja. Suuremmat muutokset tehdään erillisen Viestijoukkueen muutokset-näytön avulla. Joukkuetta perustettaessa on osuuksien kilpailijat lisätty ja numeroitu automaattisesti, mutta nimen paikalle on laitettu vain U-kirjain.

Näytön oikeassa reunassa (malli hiukan alempana) on valitun sarjan joukkueiden luettelo ja vasemmalla puolella on sitten muutettavan joukkueen tiedot.

Joukkueen muutosnäytön oikean alareunan napeilla Edellinen ja Seuraava tai yläreunan sarjatunnusten valikosta valitaan haluttu viestisarja näkyviin ja syntyneestä listasta poimitaan muutettava joukkue korjailtavaksi.

Joukkueen valinnan jälkeen tuplaklikataan muutettavan osuuden riviä. Kursori menee kilpailjan nimen kohdalle ja uuden nimen kirjoitus voidaan aloittaa. Joukkueen vaihtuessa aloitetaan muutokset aina osuudesta 1 ja nimen teksti valitaan, jolloin syötetty uusi teksti korvaa heti vanhan nimen.

Versiosta 8.3.1 alkaen viestien viejen hiihtojärjestysmuutokset tehdään nimilistan oikealla puolella olevien nuolinäppäinten avulla. Painamalla alempaa, kärki alaspäin olevaa nuolta valittu urheilija siirtyy seuraavalle osuudelle ja sillä ollut nousee valitun tilalle. Sopivasti valitsemalla ja klikkailemalla ei nimien tarvitse kirjoittaa lainkaan, jos vain kilpailijat pysyvät samoina, vain järjestys vaihtuu. Nimen mukana vaihtuvat toki lisenssinumerot. Kilpailunumerot ja tunnistimet pysyvät osuuskohtaisina. Joskus tulevaisuudessa kun tunnisteet ovat henkilökohtaisia nekin vaihtuvat kilpailijan mukana, olisikohan ExTime versio 12.11.10 silloin kyseessä ?

Parisprintissä nimivaihto puree vain osuuksiin 1 ja 2, trio-viestissä osuuksiin 1, 2 ja 3, nämä nimet kopioidaan jatko-osuuksille automaattisesti. Perusnäytön alariville tulee toki selittävä huomautus.

Joukkueen kokoonpanon voi kirjoittaa erittäin nopeasti, jos käytössä on sähköposti, jossa on osuuksien kilpailijoiden SporttiID:t annettu. Ensin hiirellä tuplaklikataan sähköpostissa olevaa sporttiID:tä, hiiren oikean napin avulla se kopioidaan muistiin (tai CTRL-INS). Sitten klikataan ExTimen sporttiID-kenttää ja taas hiiren oikealla napilla kopioidaan siihen numero (tai shift+INS), pelkkä Enter (nappi Hae Sportti-ID:llä) suorittaa haun lisenssikannasta ja muutoksen viimeistelyyn tarvitaan enää nappi Muutos OK (tai näppäimistöltä ALT+M). Tämä jokaiselle joukkueen jäsenelle ja lopuksi nappi Talleta Joukkuemuutos (ALT+T). Itse harrastan yleensä pelkkää näppiksen käyttöä, tapansa kullakin...

ExTime näyttää Muutos OK-nappia aktiivisena, jos muutoksia on tehty ja varmistaa muutoksen, jos se unohtuu.

Kilpailijan nimen alapuolella oleva Tunnisteet-ruutu on varattu nilkkatunnistimien (tai vastaavien) antamiseen. Tähän ruutuun laitetaan sähköisiä tunnistimia käytettäessä kilpailijalle kuuluvan tunnistimien koodit, pilkulla erotettuna jos niitä on kaksi.

Toinen ruutu sen oikealla puolella on lisenssinumeroa eli sporttiID:tä varten, syöttämällä se ja painamalla Enter tai painamalla nappia Hae Sportti-ID, ExTime hakee kilpailijan nimen lisenssikannasta. Jos ruudussa Oma seuranimi on rasti, lisenssikannasta löytyvä seuranimi päivitetään myös, vaikka se tässä näytössä ei näykään.

NimihakuFIS hakee urheilijaa taas viimeksi käytetystä FIS:n listasta.

Kilpailijan nimen perässä näkyy se sarja, jossa osuuden viejän tulos huomioidaan. Sitä ei tässä näytössä voi muuttaa, vaan jos muutos halutaan tehdä, on se tehtävä ko. kilpailijan tietoja muutettaessa. Kilpailijan kaikkia tietoja päästään muuttamaan napin Näytä tämän tietoruudut avulla.

Nimifixaus-nappi korjaa nimen ulkoasun (trimmaa), ensimmäiset kirjaimet vaihdetaan isoiksi ja turhat välilyönnit sekä keskimmäiset nimet poistuvat.

Versiosta 8.3.1 lähtien kilpailijaa voidaan etsiä lisenssikannasta myös nimen perusteella seuraavasti:

 • Nimihaku-napin alla olevaan nimi-ruutuun kirjoitetaan etsittävän kilpailijan nimen alkua sopiva määrä.
 • Nappia Nimihaku painamalla ExTime hakee kaikki nimeen täsmäävät lisenssin hankkineet urheilijat ja listaa ne näytössä alimpana olevaan listaan
 • Jos nimiä löytyy vain yksi, tämä urheilija valitaan automaattisesti
 • Jos nimiä löytyy useita, klikkaamalla hiirellä listasta haluttua, se valitaan.

Tässä yritän valita itseäni aloittajaksi. Nimenä kirjoitin Jorma T, painoin Nimihakua ja ExTime löysi meitä kaikkiaan neljä kappaletta. Haussa ei siis tarkasteta seuraa, vaan kaikkien nimeen täsmänneiden seura näytetään omilla silmillä valittavaksi.

Nimen edessä oleva tähti tarkoittaa tuttuun tapaan löydetyissä nimissä sitä, että menossa olevana kilpailukautena lisenssiä ei ole maksettu tai maksu ei vielä ole ehtinyt kirjautua. Jos lisenssitiedoston määrityksissä (Asetusarvot, välilehti Lisenssitiedosto) on kohta Maksamattomia ei näytetä (*) rastittu, nimihaku löytää vain ne urheilijat, joilla maksut on hoidettu. Tässä näytössä sitä asetusta voi muuttaa rastimalla kohta Maksamattomat ei näy (*).

Mutta jos nimen hakuruutuun kirjoittaa tähden ensimmäiseksi merkiksi ja heti perään sukunimen alkua, vaikkapa malliin *Tuomi niin ExTime ohittaa haussa etunimen ja hakee kaikki ne, joiden sukunimi alkaa kirjaimilla Tuomi.  Tuomimäki nimisiä oli tasan yksi ja Tuominen nimisiä useampia kymmeniä (68).

Nimihaussa ei myöskään välitetä siitä, onko nimi kirjoitettu isoilla vai pienillä kirjaimilla, molemmat kelpaa. Skandimerkkien tulkinnassa saattaa olla käyttöjärjestelmästä johtuvia eroja, niitä ei pidä jäädä ihmettelemään vaan on kokeiltava rajata hakua sitten muulla tavalla.

Jos koko joukkue siirretään toiseen sarjaan (erään) seuraavat viejien sarjatunnukset automaattisesti joukkueen uutta sarjaa.

Kuvassa on painettu Toiseen sarjaan nappia, jolloin esiin tulee viestisarjoja käsittävä valinta, josta valitaa joukkueelle uusi sarja  ja hyväksytään se Valitse tämä napilla tai sitten ei hyväksytä Ei valintaa napilla.

Jos aiot käyttää pistesummia, varmista että osuudelle vaihdetulle kilpailijalle tulee oikea FIS-koodi. Se tulee automaattisesti, jos hakua käytetään ja kilpailijan tiedoissa lisenssikannassa on FIS-koodi annettuna. Varsinkaan kauden alussa näin ei aina ole, vasta kauden edetessä alkavat FIS-koodit päivittyä. FIS-koodi ja mahdollinen pistemäärä voidaan syöttää käsin aiemmin mainitun napin Näytä tämän tietoruudut avulla.

Laske pistesummat-nappi summaa kilpailijoilla olevat pistemäärät joukkueen kokonaistietoihin, näin saadaan joukkueet järjestykseen vaikkapa rankingin mukaista lähtöjärjestyksen laskentaa varten.

Uusi osuus valitaan klikkaamalla osuuden kilpailijaa joukkueen nimen alapuolella olevasta listasta, osuusnumerohan näkyy osuuden tiedoissa keskellä oikealla.

Uusi nro-napilla voidaan vaihtaa koko joukkueelle kerralla uusi kilpailunumerosarja. Ensin uusi numero vasemmalla olevaan ruutuun ja sitten klikataan Uusi nro, tai ALT+U-näppäys. Jos ruutuun Jää kisasta pois laitetaan rasti, joukkue ja sen kilpailijat varustetaan Poisjäänyt huomautuksella.

Joukkuetunniste (esimerkissä 401) on ohjelman sisäinen joukkuetta ja viestinviejiä yhdistävä joukkueID, sitä ei pääse muuttamaan. Kaikki ne, joilla on sama joukkueID, muodostavat yhden joukkueen, numero on itseasiassa joukkueen lisäyksen järjestysnumero, ja ne kaksi muuta numeroa, joita ei pääse muuttamaan, ovat joukkueen ja valitun osuuden kilpailijan ExTimen sisäiset indeksit, muistiosoite tai karsina, joka näkyy poiston yhteydessä.

Kun vaihdat hiihtojärjestystä, vaihda aina pelkästään kilpailijoiden nimiä, älä yritä säästää kirjoitusvaivaa vaihtamalla kilpailijoiden numeroita tai osuustunnuksia, saat vain sotkun aikaan. Käytä apuna lisenssikantaa tai nappia Nimivaihto näppäinakrobatian lisäksi.


Alkuun

Joukkueet suoraan KILMOsta

KILMOsta siirtoon tarvitaan kaksi lisävaihetta, tietojen lataus KILMOsta tietokoneelle ja tiedoston siirto ExTimeen. Joukkuesarjojen ja osuuksien perustaminen säilyy ihan entisellään.

Tietojen lataus KILMOSTA.

KILMOon kirjaudutaan normaalisti, (Eevalta saa ajanottoon sopivat tunnukset), valitaan oikea kilpailu kilpailunumeron perusteella ja sieltä Joukkuekilpailut. Täällä näkyy ykkösalueen mestaruusviestien ilmoitettujen kokoonpanojen alkuosaa.
Kilpailijarivien yläpuolelta painetaan nappia (3. oikealta) Kilpailutiedot csv-tiedostoon ja saadusta varmistuksesta (oikealla) valitaan tallennus. Minun koneellani (Windows 7 ja Firefox) tiedosto syntyi kansioon Suosikit/Ladatut tiedostot, sinulla se riippuu koneesi asetuksista ja ohjelmista.
 

Toinen vaihtoehto on avata tiedosto ohjelmalla Excel, muokata siellä teksti sarakkeisiin (valitse vasemmanpuoleisin sarake ja Tiedot-välilehdeltä Teksti sarakkeisiin), jos se ei mene automaattisesti (erottimena puolipiste) ja sitten tallettaa tiedosto CSV (luetteloerotin) muotoisena ExTimen käyttöön johonkin sopivaan kansioon. Oikealla ladatut tiedot excelin sarakkeissa.

KILMO:ssa on vielä ilmoittajien tekemiä virheitä, jotka tulee korjata ja tehdä se mielellään ennen tiedoston siirtoa ExTimeen.

Yleisin virhe on väärä sarjatunnus, jotkut ilmoittavat miehet sarjaan M, kun oikea olisi MYL-V. Toinen tyyppivirhe on joukkueen nimi, nimessä tulisi näkyä myös joukkueen järjestys, jos seura ilmoittaa monta joukkuetta samaan sarjaan. Mallissa Espoo ilmoittaa oikein, EHS 2 tyttöjen N12-sarjaan. Korjauksen voi tehdä excelissä tai jollain teksturilla (Muistio/Wordpad).

Lainausmerkkejä, isoja kirjaimia tai ylimääräisiä etunimiä ei kannata korjailla teksturilla, ExTime hoitaa ne kyllä pois. Uudet piirteet-valikosta löytyy komento, jolla nimien siivous hoituu.

 

Lisenssi tai
sporttiID
Joukkueen tai kilpailijan nimi svuosi sarja Seura joukkueen
koonti-numero
osuus
  Hollolan Urheilijat -46   M16-V HOLLOLAN URHEILIJAT -46 1 0
27862713 TOPI TAIMISTO 1996 M16-1 HOLLOLAN URHEILIJAT -46 1 1
25657946 TUOMAS SALONEN 1995 M16-2 HOLLOLAN URHEILIJAT -46 1 2
27746541 LAURI HUOTARI 1995 M16-3 HOLLOLAN URHEILIJAT -4613
 EHS 1 N10-VESPOON HIIHTOSEURA20
40069260VILJA KAURANEN2001N10-1 ESPOON HIIHTOSEURA 2 1
30979994SANDRA IIDA LOVIISA BACKMAN2001N10-2ESPOON HIIHTOSEURA22
34322505OLIVIA LAMMIVAARA2001N10-3ESPOON HIIHTOSEURA23
 EHS 2 N12-VESPOON HIIHTOSEURA30
32950199HEIDI OILA2000N12-1ESPOON HIIHTOSEURA31
33348399KATARIINA MÖLSÄ2000N12-2ESPOON HIIHTOSEURA32
30646159EMMILOTTA AURORA BACKMAN1999N12-3ESPOON HIIHTOSEURA33

Tiedoston siirto ExTimeen

Tiedoston latauksen ja mahdollisen korjauksen jälkeen se siirretään ExTimeen. Ensiksi varmistutaan, että tiedoston sarakkeiden järjestys vastaa Excel-siirron parametreja. Oikealla on näkymä näytöstä Säädöt/Excel Parametrit, jossa alaosassa näkyy siirrettävän tiedoston alkua ja keskellä on ExTimeen määritetty kenttien järjestys, se täsmää siirtotiedostoon.
Kentät ovat siis Selitystä
Lisenssinumero Viestijoukkueella itsellään ei ole
Kilpailijan nimi Joukkueen nimi tai osuuden kilpailijan nimi
Syntymävuosi vain kilpailijalla, joukkueelle KILMO laittaa tähän seuran järjestysnumeron.
Kilpailijan sarja Joukkueella viestisarja, henkilöllä osuussarja
Seuran nimi Sama koko joukkueella
Kilpailijan joukkuetunnus Koontinumero, jokaisella joukkueen jäsenellä sama kuin itse joukkueellakin. Tämä EI OLE sama kuin joukkueen rintanumero. Tätä käytetään joukkueen kasaamiseen, kaikki ne, joilla on sama joukkuetunnus, kuuluvat samaan joukkueeseen. Jokaisella urheilijalla voi sitten rintanumero olla aivan jotain muuta.
Kilpailijan osuusnumero Joukkueella nolla, henkilöillä osuusnumero
Fis-koodi Joukkueella ei, henkilöillä Fis-koodi, jos on ilmoitettu

Lisäksi on huomattava, että kohdasta Perusta sarjat puuttuu rasti, näin väärät sarjatunnukset eivät lipsahda ExTimeen. Virheistä saadaan ilmoitus ja sitten tiedoston virhe korjataan ja yritetään ladata tiedostoa uudestaan.

Ja kun esimerkkitiedostoa ei pyöräytetty Excelin kautta, siinä on tekstin erottimena vielä lainausmerkit. Laittamalla Tekstin erotin-ruutuun lainausmerkki, Extime siivoaa ne pois.


Alkuun

Osuuksien korjailut

Osuuksien korjailulla tarkoitan tässä tilannetta, jossa vaikkapa pakkasaamun takia joudutaan maakuntaviestissä poistamaan kokonainen osuus, tai vaihtamaan miesten osuus ensimmäiseksi ja lasten osuus viimeiseksi samasta syystä. Molemmat tapaukset ExTime hoitaa automaattisesti, kun joko sarjoja poistetaan tai niiden kilpailujärjestystä muutetaan. Alempana molemmista esimerkki tuohon vieressä olevaan alkutilanteeseen pohjautuen.

Mutta ensin vähän taustaa. ExTime käyttää sarjassa muutamaa tietoa, joilla hallinnoidaan viestisarjoja:

 • Sarjan kilpailujärjestys (kuvassa Järj.-sarake)
 • Sarjan osuusmäärä, itse viestissä osuusmäärä, osuussarjoilla 0.
 • Sarjan osuusnumero, osuuksilla numero 1..., itse viestissä 0.
 • Sarjaryhmän numero, sama numero kaikilla samaan viestikokonaisuuteen kuuluvilla sarjoilla.

Lisäksi sarjan tunnuksessa näkyy yleensä myös osuusnumero x (CNUOx) ja sarjan nimikentässä sitä selitetään lisää, kuten oheisessa esimerkissä.

Kilpailijoilla, jotka muodostavat yhden joukkueen, on kaikilla taas sama joukkuenumeroID kuin viestisarjassa olevalla seuran/yhteisön joukkueellakin.

Osuuden poistaminen

Oikealla olevassa kuvassa on ensin valittu osuus 4, (CNUO4) ja painettu Poista sarja-nappia. ExTime huomasi, että kyseessä on osuus-sarja, joka poistamalla viestiin jääkin vain 6 osuutta. Jos lisäkysymykseen vastataan Kyllä, viestiin jää tosiaan enää 7 - 1 = 6 osuutta.

Poiston jälkeen ExTime kysyy vielä, jätetäänkö sarja kilpailijoineen kisatiedostoon vai poistetaanko sarjan kilpailijat ja osuussarja kokonaan.

Kun viestistä irroitettu osuussarja jätetään kilpailijoineen vielä kisatiedostoon, on lopputilanne oikealla.

Käsin on vielä korjattava poistetun osuuden jälkeisten osuussarjojen tunnukset sekä osuuksien nimet, jos niissä oli näkyvissä osuuksien numeroita. Tämä olisi automaattisesti tehtävänä hankala, koska esitystapa vaihtuu suuresti kellottajasta riippuen. Esimerkissä siis kosketaan neljän sarjan tietoihin (CNUO4, CNUO5, CNUO6, CNUO7). CNUO4 pitää ensin vaihtaa joksikin muuksi sarjatunnukseksi (CNUOXX), koska muuten sen tilalle ei voi nimetä uutta osuutta (CNUO5).

Viestisarjaan kokonaismatkan lyheneminen (19 km -> 18 km), korjautuu automaattisesti, jos kokonaismatka oli annettuna eikä nollaa.

Suurinta hommaa, kokoonpanojen muuttamista ei myöskään tarvitse tehdä, poistetun osuuden urheilijat poistetaan automaattisesti viestijoukkueiden kokoonpanoista.

Jos osuussarja jätetään tässä vaiheessa, sen paikkaa voidaan vaihtaa tai se voidaan poistaa myöhemmin. Jos viestissä irroitettu osuussarja jää kisaan, sen osallistujat eivät ole enää mukana joukkueissa. Sarjassa voitaisiin pitää vaikkapa erillinen väliaikalähtökilpailu sitten sopivana hetkenä.

Osuuden järjestyksen vaihtaminen

Oikealla olevassa kuvassa on valittu A-sarjan osuus 1 (ASEU1, kilpailujärjestys 10), annettu sen uudeksi kilpailujärjestykseksi 15, ja painettu Vaihda-nappia. ExTime huomasi, että kyseessä on osuuksien järjestyksen vaihtaminen.

Lopuksi ExTime muistuttaa, että käsin korjattavaa jäi vähän:

Käsin on siis vielä vaihdettava osuuksien nimissä näkyvät  osuuksien numerot, jos tarpeen.

Osuustunnusten vaihdossa ASEU1 pitää ensin vaihtaa joksikin muuksi sarjatunnukseksi (ASEUxx), ja sitten muut sarjojen tunnukset yhdellä alaspäin (ASEU2 -> ASEU1,...) ja lopussa sitten vasta ASEUxx uudeksi ASEU6:ksi. Kahta samanlaista sarjatunnusta ei saa olla.

Urheilijoiden numerolappuja ja tunnistimia ei varmaankaan kannata vaihtaa vaan kenttäkuulutus saa hoitaa tiedotuksen, että osuus 1, Naiset hiihdetäänkin poikkeukselliseti ankkuriosuutena !

Osuusnumeroinnin ja kokoonpanojen osuusvaihdot ExTime hoitaa kyllä itse.


Alkuun

Lähtölistat

Omat lähtölistani teen yleisesti nettiin, jossa niitä olette usein varmaan katsoneetkin. Suomen Cupin ja SM-viestien lähtölistoja on viimeisen kolmen vuoden aikana kertynyt ExTimen kisasivuille jo useita.

Toiminto Oman mallin määritys avaa näytön, jossa pääsee valitsemaan listalle tulevat sarakkeet, niiden otsikot ja tiedostossa käytettävän HTML-tyylitiedoston nimen. Myös listan yläosan logot ja alaosan mainostajarimpssut annetaan samalla näytöllä. Siitä on lisää tietoa webbi.htm ja online.htm ohjeissa.

Ajallisesti logojen hankkimiseen, säätämiseen ja muuhun sellaiseen menee paljon enemmän aikaa kuin koko lähtöjärjestyksen tekemiseen.

Viestin lähtölistat tulostetaan Listaukset-valikon toiminnalla Lähtölistat ja asetuksia, jossa Joukkueiden kokoonpanot-napilla saadaan allaolevan kaltainen listaus joukkueista kokoonpanoineen. Tulostettavat sarjat voidaan valita joko kisa-aikataulun mukaiseen tai vapaaseen järjestykseen vasemman yläkulman napeilla. Valinnan hyväksyminen ei vielä aloita tulostusta.

Henkilökohtaiset lähtölistat-napilla saadaan normaali yksilökilpailun luettelo, eli lista joukkueista ja seuroista ilman kokoonpanoja.

Muista painaa nappia Lähtölistan asetukset ini-tiedostoon, jos teet muutoksia vasemman reunan sarake- ja muihin valintoihin. Oheisessa näytössä on napit myös listojen ulkoasun muuttamiseen.

Nopea tapa on myös Lähtölistat rastimalla-näytöllä, siinä voidaan rajata ensin näkymään vain joukkuesarjat ja sitten rastitaan niistä halutut ja tulostetaan kokoonpanot, katso kuvaa täällä.

 


Helsingin Piirin Maakuntaviesti      L Ä H T Ö L I S T A     1.1.2009
Vantaan Hiihtoseura            -------------------       23:10

Sarja Nro  Nimi            Seura              Lähtö

      B-Sarja, vapaat yhteisöt 21 km PV    Viesti
      ===============================================


SB-V   21 Tapiot           Espoon Tapiot        12.00.00,00
       211  Jari Ahonen
       212  Jussi Heikkinen
       213  Matti Luotio
       214  Sakari Matikainen
       215  Seppo Kettunen

SB-V   22 JT             Juoksijateekkarit     12.00.00,00
       221  Kari Kokkinen
       222  Ilkka Mansikkamäki
       223  Simo Marila
       224  Timo Salminen
       225  Lasse Parikka

SB-V   23 Fortum           Fortum           12.00.00,00
       231  Matti Laaksonen
       232  Mikko Iso-Tryykäri
       233  Markus Airila
       234  Herkko Plit
       235  Ville Nurmilaukas

SB-V   24 KeiKa           Keimolan Kaiku       12.00.00,00
       241  Veikko Piirainen
       242  Marko Räsänen
       243  Reijo Viholainen
       244  Evgeny Pappinen
       245  Jere Yrjölä

Alkuun

Viestin lähetys

Viestin lähetys voidaan tehdä joko ampumalla lähtölaukaus täsmälleen sarjalle merkittynä kellonlyömänä tai rekisteröimällä lähtöhetki erillisellä Yhteislähtö-näytöllä, joka löytyy valikosta Ajanotto. Ja suositan vain ja ainoastaan jälkimmäistä tapaa, erillinen lähtöajan kirjaus huomioi mahdolliset varaslähdöt ja asettaa sekä joukkueen että ensimmäisen viestinviejän lähtöajan samaksi.

Yhteislähtö-näytössä valitaan ensin lähtevät sarjat, haetaan ne napilla Hae, jolloin ExTime näyttää lähtijöiden määrän. Jos menossa on isot kisat, näytön sarjatunnuksia kannattaa vähentää rastimalla vain Joukkueet näytettävistä sarjoista.

Lähtöhetki rekisteröidään painamalla START-nappia tai F10-näppäintä. Myös lähtönapin painallus/viiksen heilahdus ExTimeen liitetyllä erillisellä ajanottokellolla tuo lähtöaikaruutuun lähtöhetken.

Toki Lähtöaika-ruutuun voidaan ihan numeroillakin kirjoittaa tai muuttaa napin painalluksen jälkeeen todellinen lähtöhetki, jos ajanottajan keskittyminen ei ollut lähtöhetkellä ihan 100 %.

Tärkeätä on Hyväksy-napilla siirtää lähtöaika sitten lähtijöille, ennen näytön sulkemista. Yhteislähdön aikahetki löytyy myös extime.log-tiedostosta.

Oheisessa esimerkissä on poimittu ainoastaan sarja MYL. ExTime osaa siirtää joukkueen lähtöajan suoraan myös ensimmäisen osuuden viejille, niitä ei tarvitse erikseen poimia mukaan. Alunperin ilmoitetusta 52 joukkueesta oli Imatralla 2016 lähtöviivalla vain 46 joukkuetta.

SM-ampumahiihtoviestien (2016 Rovaniemen Toramo) jälkeen lisäsin vielä valintaruudun "Vain ne, joilla ei ole lähtöaikaa". Tämä valitaan silloin, kun viimeisten osuuksien loput urheilijat lähetetään yhteislähdössä ilman, että todellista viestin vaihtoa tapahtuu. Niiden urheilijoiden määrä, joilla on jo rekisteröity lähtöaika, näkyy ruudun perässä olevassa boxissa. Jos ruudun lukumäärä normaalitapauksessa poikkeaa nollasta, saatat yrittää rekisteröidä jo lähteneelle sarjalla uutta lähtöaikaa eli olet tekemässä samaa virhettä kuin Pekka aluemestaruusviesteissä N16 sarjalle.

Tässä tapauksessan joukkueen yhteisajan laskenta muuttuu ja joukkueen tietoihin laitetaan täppä Mukana yhteislähdössä päälle. Aikaisemmin se meni automaattisesti päälle, jos jollain joukkueen jäsenellä lähtöaika oli eri kun edellisen osuuden urheilijan maaliintuloaika. Ja Rovaniemellä lämmittelyssä olleet seuraavien osuuksien viejät poukkoilivat liian lähellä maalin lukijaa aiheuttaen turhaan tuollaisia tilanteita.

Alkuun

Ajanotto

Ajan ottaminen vaihdossa tapahtuu aivan samoin kuin yksilökilpailun maalintulossakin, aika ja numero yhdistetään F1:llä, numero on siis vaihtoon tulevan kilpailijan numero. Jos joukkueen jäsenillä on sama numero, ohjelma ottaa ensin ruutuun pienimmän ilman aikaa olevan osuusnumeron. Muutkin saadaan näkyviin antamalla sama numero uudelleen, harjoittele ja testaa huolella ennen ekaa tositilannetta.

Jos samassa kisassa on samaa numerosarjaa käytössä (aamun ensimmäinen 101- eteenpäin) ja taas iltapäivän viimeinen uudestaan 101-eteenpäin, ExTime selviää siitä ilman, että on tarvetta tehdä kaksi kisatiedostoa. Kaikki ne sarjat, jotka eivät vielä/enää kilpaile, rajataan pois Ajanotto / Rajaa aktiivisia sarjoja näytöllä.

Oikean puolen esimerkeissä ylempänä on tilanne eka vaihdon jälkeen. Maalin seurantaa kannattaa käyttää vain ensimmäiseltä osuudelta, koska muilla osuuksilla tilanne on osuusaikojen mukainen, eikä kerro viestin kokonaistilannetta.

Viestisarjaa itsessään kannattaa sitten seurata kun ankkurit ovat tulossa maaliin, siitä näkee montako joukkuetta on jo maalissa ja mille sijalle maaliin tullut joukkue päätyy. Malli on oikean puolen alemmassa kuvassa.

Alkuun


Joukkueen aikojen kokonaiskorjaus

Viestijoukkueen kokoonpanoja muutettiin siis erillisellä Muutokset valikon Viestijoukkueet.. Kokoonpanot-näytöllä. Tällä näytöllä joukkue voidaan myös merkitä kilpailusta poisjääneeksi. Mille tahansa joukkueen jäsenelle annettu normaali numero + P poisjäänti-näppäily perusajanotossa tuottaa lisäkysymyksen, jossa ExTime pyytää varmistusta, merkataanko koko joukkue poisjääneeksi. Joukkueen jäsenelle tehty keskeytys-näppäily (numero + K) merkkaa ko. viestin viejän keskeyttäneeksi ja samalla siis joukkue keskeyttää myös.

Viestijoukkueen kaikki osuusajat saadaan näkyviin myös yhdellä näytöllä kokonaiskorjailuja varten. Tilanteet / Sarjan tilanne-näytön yläosasta valitaan Urheilijakohtaiset toimenpiteet kohdasta Ajan laskenta viestijoukkueelle tai painetaan joukkueen valinnan jälkeen a-näppäintä pitämällä samalla CTRL-näppäintä pohjassa. Temppu onnistuu vain, kun näytössä on viestin joukkuesarja.

Esimerkin kuvassa on alkutilanne, jossa joukkueen 136 ankkuri on merkitty keskeyttäneeksi ja joukkue ei silloin saa tulosta. Ruudusta näkyy, että (keltainen palkki) valittuna on aloittaja, nimi ja numero näkyy ruudun alaosassa. Valitun urheilijan ajat ovat alaosan laatikoissa.

YT-rivi ylimpänä on joukkueen YhteisTulos. Klikkaamalla alinta, keskeyttäneeksi merkityn urheilijan riviä, tämä valitaan ja urheilijan aikaruutujen kohdalla olevaan Ei Tulosta ruutuun tulee rasti, koska urheilija oli keskeyttänyt.

Napilla Näytä tämän tietoruudut tai tuplaklikkaamalla hänen riviään (näkyy silloin keltaisella taustalla, alapuolella oleva tilanne), ExTime näyttää kilpailijan tuloskortin, jonka välilehdeltä Tulos poistetaan keskeytysmerkintä ja suljetaan tuloskortti.

Nappi Talleta Joukkuemuutos aktivoituu ja painamalla sitä ExTime laskee uuden lopputuloksen joukkueelle ja näyttö voidaan sulkea Valmis napilla.

Vastaavasti voidaan jollekin joukkueen jäsenelle laittaa keskeytys- tai muu merkitä.

Kun Lähtöaika tai Maaliaika ruuduissa olevaa aikaa muutetaan, aktivoituu nappi Laske ajat uudelleen ja sitä painamalla lasketaan aktiivisen urheilijan aika uudelleen ja aikamuutos viedään joko edeltävälle osuudelle maaliajaksi tai seuraavalle osuudelle lähtöajaksi.

Muutosta ei viedä muille joukkueen jäsenille, jos ruudussa Yhteislähtö on rasti.

Jos ruutu Maaliaika lasketaan osuusajasta on rasti, Osuusaika ruudussa oleva aika lisätään lähtöajaksi ja summasta tulee uusi maaliaika.

Ampumahiihdossa annettavat ylimääräiset rangaistukset merkitään aina urheilijan henkilökohtaiseen Hyvitykset/Rangaistukset kenttään, josta ExTime ne laskee ensin urheilijan aikaan ja sitten joukkueen yhteisaikaan. Urheilijan ampumat sakot taas kertyvät ammunnoista oikeanpuoleisimpaan Sakkoaika kenttään.

Alkuun


Viestin seuranta

Kuuluttajalle tein viestin seurantaa varten oman Osuustilanne-näytön, joka löytyy Tilanteet-valikon kohdasta Osuustilanne.

Taas ensin rastitaan seurattavat viestisarjat ja Päivitä-napilla noudetaan ne näyttöön, malli oikealla vuoden 2016 Lempäälän Hopeasomman M16 viestin viimiseltä osuudelta.

Näytön neljä ensimmäistä saraketta ovat vakiot, joukkueen numero, joukkueen sarja, joukkueen seura ja viestinviejän nimi. Lopuilla kolmella sarakkeella ovat sitten joukkueen aika vaihdossa, ero johtavaan joukkueeseen ja viestinviejän oma osuusaika.

Ja jälleen taas sarakeotsikkoa klikkaamalla saadaan näyttö klikatun sarakkeen mukaan järjestykseen, toistamalla sama sarake päinvastaiseenkin.

Näyttö toimii myös, vaikka kerralla valitaan monta sarjaa seurattavaksi, tällä on tosin merkitystä vain, jos sarjat lähtivät samaan aikaan ja osuudet ovat yhtä pitkät.

Kun tämä näyttö on auki, muihin näyttöihin ei pääse käsiksi, Ajanoton loki ja maalin seuranta toki näkyvät taustalla.

Tämän näytön nappien toiminta on seuraava:
Poisjääneet jätetään pois
Jos ruudussa on täppä, niin viestistä poisjääneitä joukkueita ei näytetä.
Keskeyttäneet jätetään pois
Jos ruudussa on täppä, niin viestin keskeyttäneitä joukkueita ei näytetä. Ja vaihdettaessa täppää Päivitä-napin painnallus tarvitaan.
Osuus
Nuolinäppäimillä vaihtuu osuuden numero joko suuremmaksi tai pienemmäksi, samalla näyttö päivittyy.
Sarjatunnukset
Rastittujen sarjojen joukkueet tulevat näyttöön. Rastimuutosten jälkeen paina Päivitä-nappia.
Tulosliuska
Tekee kirjoittimelle tulosliuskan menossa olevasta osuudesta. Tulostus menee tiedostoon, jos kirjoittimen sijaan oli valittu tulostus tiedostoon.
Ulkoasu
Pikanäppäin seuraavana olevan WEB-sivun ulkoasun määrittelyyn.
WEB-sivu
Ohjaa tulostuksen viereisessä ruudussa näkyvään tiedostoon. Tiedosto sisältöä ja kenttien järjerjestystä siis muutetaan edellisellä napilla.
Tiedoston nimiruutu
Tässä näkyy syntyvän webbi-tiedoston polku ja nimi. Polun oletusarvo haetaan ini-tiedostosta ja tiedoston nimi rakennetaan osuuden numerosta. Voit vapaasti muuttaa nimeä, mutta kirjoita se oikein, kansion oltava olemassa.
Selaa
Tällä napilla voit ohjata webbi-sivut haluttuun kansioon, vaikkapa palvelimelle. Tiedoston nimessä vaihtuu osuusnumero, mutta polkuun tehdyt muutokset ExTime muistaa niin kauan kuin näyttö on auki.
Päivitä
Päivittää näyttöä muilta koneilta tulleilla muutoksilla, tarpeen siis kuuluttajalla.
Valmis
Sulkee näytön.
Kun kyseessä on laji Ampumaviesti, niin näyttöön tulee lisää tietoa:
 • Joukkueen vaihtoajassa näkyy joukkueen siihen asti saamat ammuntasakot. Sakkokappaleita edeltää s=. Lukumäärä on siis kappaleet, ei minuutit.
 • Urheilijan osuusajan perässä näkyy hänen ammuntapaikkojensa erittely muodossa 3+5=8, eli kummaltakin paikalta saadut sakkokappaleet ja niiden summa. Jos erittelyssä on N-kirjain, kyseisen ammuntapaikan sakkoa ei ole vielä kirjattu.

Alkuun

Tuloslistat

Viestin tulosliuska valitaan normaalisti Listaukset-valikon toiminnosta Asetukset ja tulostuksia. Ensin valitaan tulostettavat sarjat joko kisa-aikataulun mukaiseen (nappi Box-valinta) tai ihka omaan järjestykseen (nappi Lista-valinta) ja sitten alempaa nappi Joukkue + osuustulokset.

Tulostuksessa ExTime ohittaa osuus-sarjat, joten useampikin viestisarja voidaan tulostaa yhdellä kertaa. Nappi Uusi arkki pakottaa tulostukseen sivunvaihdon, seuraava tulostus lähtee uuden arkin alusta.

Jos tulostus käsittää useampia arkkeja, viimeinen arkki tulostuu vasta sitten kun koko näyttö suljetaan. Ja sama toisinpäin, voit sarjavalintoja toistamalla koota useita sarjoja samalle arkille. Tämä logikka saatta alussa tuntua hiukan oudolta, mutta sen käytölle on hyvät perusteet.

Tulosliuskassa näkyy ensin omalla rivillään joukkueen tulos, sitten osuuksittain joukkueen aika ja sijoitus vaihdossa, viestinviejien osuusajat ja sijoitus osuudellaan, kuten alapuolen malli osoittaa.


Maakuntaviesti              T U L O K S E T       6. 1.2005
Rekolan Raikas              ---------------         12:16

Sija Nimi           Seura             Tulos    Ero

   C-sarja, Nuoret 18 km V   Viesti
   ===================================


 1. Leijonat         Vantaan Hiihtoseura     52.01,2
    11 Saara Salmela       1.56,9 ( 6.)   1.56,9 ( 6.)
    12 Ilkka Hantula       3.34,6 ( 1.)   1.37,6 ( 1.)
    13 Hanne Kantanen      9.31,2 ( 1.)   5.56,6 ( 3.)
    14 Jarkko Salmela      15.15,4 ( 1.)   5.44,2 ( 1.)
    15 Jasmin Köykkä      23.18,7 ( 1.)   8.03,2 ( 1.)
    16 Olli Hiidensalo     31.06,4 ( 1.)   7.47,6 ( 2.)
    17 Saila Salmela      39.02,3 ( 1.)   7.55,9 ( 1.)
    18 Perttu Paloniemi     52.01,2 ( 1.)  12.58,8 ( 2.)

 2. Lumihiutaleet      Pakilan Veto         54.24,0   2.22,8
    21 Salla Laine        1.52,5 ( 2.)   1.52,5 ( 2.)
    22 Leevi Lahtinen      3.47,4 ( 5.)   1.54,9 ( 6.)
    23 Kristiina Haikara     9.43,5 ( 3.)   5.56,1 ( 2.)
    24 Saku Laine        15.33,6 ( 3.)   5.50,1 ( 2.)
    25 Petra Katainen      24.35,6 ( 4.)   9.02,0 ( 5.)
    26 Heikki Kärkkäinen    32.18,2 ( 2.)   7.42,5 ( 1.)
    27 Emilia Kostiainen    40.26,1 ( 2.)   8.07,8 ( 2.)
    28 Jere Brofeldt      54.24,0 ( 2.)  13.57,8 ( 5.)


Toki joukkueista saa tulokset ilman osuusaikojakin ja osuuksista aivan yksilökilpailun kaltaiset tulokset. Mutta muista, että näytön oikean yläkulman sarakemäärittelyt pätevät. Jos muutat niitä, muista myös tallettaa muutoksesi.


Sija Nimi           Seura             Tulos    Ero

   Tytöt 10 v, 1. osuus 0.3 km P
   =============================

 1. Jenny Ingman       IF Sibbo-Vargarba       1.47,3
 2. Salla Laine       Pakilan Veto         1.52,5   0.05,1
 3. Elina Haavikko      Pakilan Veto         1.53,5   0.06,2
 4. Silva Kirkkomäki     Espoon Hiihtoseura      1.54,1   0.06,8
 5. Sofie Ahti        Espoon Hiihtoseura      1.55,1   0.07,8
 6. Saara Salmela      Vantaan Hiihtoseura      1.56,9   0.09,6
 7. Eveliina Alonen     Vantaan Hiihtoseura      2.08,6   0.21,3
 8. Iida Räty        Vantaan Hiihtoseura      2.33,1   0.45,8
 9. Teresia Vilen      IF Sibbo-Vargarba       2.48,8   1.01,5


   Pojat 10 v, 2. osuus 0.3 km P
   =============================

 1. Ilkka Hantula      Vantaan Hiihtoseura      1.37,6
 2. Jaakko Holopainen    Espoon Hiihtoseura      1.43,8   0.06,1
 3. Atte Serguskin      Vantaan Hiihtoseura      1.46,4   0.08,7
 4. Robin Ullberg      IF Sibbo-Vargarba       1.47,9   0.10,2
 5. Mikko Pöllänen      Espoon Hiihtoseura      1.52,6   0.14,9
 6. Leevi Lahtinen      Pakilan Veto         1.54,9   0.17,2
 7. Taneli Kantanen     Vantaan Hiihtoseura      1.56,4   0.18,7
 8. Aapo Lehtinen      Pakilan Veto         1.58,0   0.20,3
 9. Valtteri Alanko     IF Sibbo-Vargarba       2.06,9   0.29,2


Alkuun

Osuustulokset nettiä varten

Osuustilanteiden nettisivu voidaan nyt määritellä itse, esimerkissä se on samankaltainen kuin paperille tulostuva osuustilanne. Sen räätälöintiä varten löytyy Säädöt-valikosta toiminto Viestin osuustilanne HTML-listan määritys.

En kirjoita tähän HTML-oppijaksoa, vaan näytän miten tuo Keski-Suomen logoilla varustettu Etelä-Pohjanmaan maakuntaviestin tulostusmalli tehdään.

Ensiksi tehdään kaksi HTML-koodinpätkää, joista toinen tulee webbisivun alkuun ja toinen loppuun.

Minun esimerkissä ne olivat seuraavat, ensin yläosaan tuleva koodi, tallessa tiedostossa "I:\tuotanto\ranki\param\htmlheaderkeuruu.txt":

<div>
<table border=1>
<tr>
<td>
<img border="0"src="http://mkv.ski-keuruu.fi/mkv/templates/hiihto-keuruu-sm2012/images/mkv_logo.jpg">
</td>
<td>
<center>
<h1>Keski-Suomen maakuntaviesti</h1>
<h2>Keuruu 6.1.2013</h2>
<h1>Osuustilanteet</h1>
</center>
</td>
<td>
<img border="0"src="http://mkv.ski-keuruu.fi/mkv/images/logoja/keuruuvaakuna.png">
<!--<img border="0"src="http://mkv.ski-keuruu.fi/mkv/templates/hiihto-keuruu-sm2012/images/kisailijat_logo.png"-->
</td>
</tr>
</table>
</div>
<hd>

Ja alaosaan tuleva koodi, se löytyy omalta koneeltani tiedostosta "I:\tuotanto\ranki\param\htmlfooter.txt" :

<FOOTER>
<img border="0" src="http://www.kolumbus.fi/jormatu/kuvat/line_bir.gif" width="600" height="47">
</FOOTER>

Osuustilanne-listan määritys tapahtuu samoin kuin muidenkin vapaavalintaisten HTML-sivujen määritys, valitaan rivin tiedot ja niiden esitysasu, oletusfontti, tyylitiedosto sekä sivun alun ja lopun otsikot. Otsikoihin on mahdollisuus liittää kuvia, kuten yllä Keuruun esimerkissä näkyi.

Huomaa, että html-koodissa viittaukset kuviin ovat URLeja, eli osoittavat jo netissä valmiina oleviin kuviin. Ja yläosaan tulevassa koodissa on kommenttina Kisailijoiden vaakuna jo valmiina. Se voidaan siis helposti ottaa kunnan vaakunan tilalle.

Listalle laitettavat sarakeet ja niiden järjestys määritetään näytön keskiosan Rivin sisältämät tiedot osiossa. Napilla Kentän ulkoasun määritys avautuvassa lisäikkunassa ilmoitetaan kutakin tietoa kohti, mikä teksti tulee otsikkoriville ja koskeeko tieto joukkueen tietoa vai listattavan osuuden urheilijaa. Tällöin on rasti ruudussa Osuuden urheilijan tieto.

Ja kun alaosan Header ja Footer laatikoihin on poimittu oikeat tiedostot, niin silloin ylä- ja alaosien koodit otetaan mukaan osuustulosten nettisivuun.

Tämä sama osuustilanne saadaan myös automaattisesti nettiin ONLINE-seurannan kautta.

Online-seurannan määrityksiin tuli kaksi tietoa lisää:

 • Vaihtotilanne valinta ruutu, jossa on oltava rasti kun osuusseurantaa halutaan
 • Osuudelta ruutu, jossa on toivotun osuuden numero. Tätä on sitten kisan edetessä päivitettävä

Seurattaviksi sarjoiksi valitaan viestisarjat, esimerkissä Helsingin maakuntaviestin saman aikaisesti lähtevät A-sarja ja B-sarja.

Kun Vaihtotilanne-ruudussa on rasti ja painetaan nappia Listauksen muodon määritys, ExTime ottaa muokattavaksi listaksi juuri tuon edellä käsitellyn Osuustilanne listan, jonka menuvalinnasta yllä kirjoitin.

Tässä kaikki tarvittavat määritykset, käsin tehtävää ini-tiedoston muokkausta ei enää tarvita. Osuuden tultua valmiiksi on sitten vain muistettava vaihtaa Osuudelta:-ruudun sisältöä. Toki kolme osuutta voi olla yhtäaikaa menossa, koska seurantoja voi olla maksimissaan nuo kolme käynnissä yhtäaikaa.

Alkuun


Vaihtotilanteet ONLINEssä

Viestin online-seurantaan on myös toinen mahdollisuus, tässä seurannassa valittujen viestisarjojen joukkueet tulostuvat vaihtojen edetessä niin, että ensiksi tulostuvat jo maalissa olevat joukkueet. Muut joukkueet tulostuvat ryhmissä valmiiden osuuksien mukaisessa järjestyksessä, eniten osuuksia valmiiksi saaneet joukkueet tietysti ensin. Jokaisen ryhmän sisällä joukkueet tulostuvat vaihtoajan mukaisessa järjestyksessä.

Tässä online-määrityksessä ei rastita vaihtotilanne-ruutua eikä anneta osuuden numeroa. Riittää, kun yhdeksi rivin tietosarakkeeksi valitaan Vaihtoajat, kuten esimerkissä oikealla. ExTime tulostaa tästä yhdestä tiedosta niin monta saraketta kuin oli ko. sarjassa osuuksia. Viimeinen osuusaika on samalla joukkueen loppuaika.

Kentän ulkoasun määrityksissä on hyvä valita Joukkue-sana Kilpailijan nimi sarakkeen otsikoksi, sekä määrittää Vaihtoajat-sarakkeella puttuvien tulostuvan viivana tai tyhjänä nollan sijaan. Itse suosin viivaa, kuten ehkä olette huomanneet.

Alkuun


Korjailun pikaohje

Onnea ja menestystä viestin hoitoon. Mutta kilpailun tiimellyksessä väistämättä tapahtuvia virhenäppäilyjä varten katso ja harjoittele vielä seuraava korjailuvinkki.

Mahdolliset väärälle kilpailijalle menneet ajat on helpoin korjata allaolevalla toimintoketjulla:
 1. Näppäile väärän ajan omaavan kilpailijan numero (204) ja paina enter, saat kilpailijan ruutuun.
 2. Valitse kilpailija hiirellä (jos tarve) ja paina enter. Saat näkyviin seuraavaa:
 1. Valitse kilpailijan kortilla tulos-välilehti ja paina painonappia Peruuta aika.
 2. Saat ajan uudelleen (X:llä merkattuna) ajanottonäyttöön.
 3. Sulje kilpailijan kortti.
 4. Poista aikansa menettänyt kilpailija näytöstä DEL-näppäimellä...
 5. Näppäile oikean kilpailijan numero (305) ja paina enter.
 6. Nosta tai laske kilpailija korjausajan luo shift+nuolinäppäimellä (jos tarve).
 1. Merkkaa aika ja numero pariksi normaalilla F1-menettelyllä.
 2. Poista korjattu kilpailija näytöstä painamalla DEL (tai HOME, kaikki selvät tapaukset pois).

Korjaus on paljon helpompaa, jos näytössä on vielä näkyvissä tilanne heti väärän F1-painalluksen jälkeen. Nyt tarvitsee vain painaa F1 toisen kerran tällä virherivillä ja kieltää, että aika ei tosiaankaan ole oikealla kilpailijalla. ExTime purkaa kiinnityksen ja nyt voit DEL-näppäimellä poistaa tältä riviltä väärän kilpailijan ja hakea siihen numerosyötöllä tai nuolinäppäimillä oikean ja kiinnittää ajan uudelleen.


Mitä tästä kohtuu pitkästä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTimen ohje-sivulle