Extime, joukkuekilpailujen hoitamisen pikakurssi

Viimeksi muutettu 8.2.2019/JTu

Sisällys:

Takaisin ohjeiden pääsivulle


Oma sarjatyyppi

Joukkuekilpailulla tarkoitan ExTimessä erillisessä joukkuesarjassa käytävää kilpailua, jossa joukkueen tulokseen summataan yhteen eri sarjoissa tapahtuneita kilpailusuorituksia. Hiihdon SM-kisojen pitkien matkojen yhteistuloksen laskenta (Haku-Veikon Malja ja Marja-Liisan Pokaali) on tehty jo kolmena viime talvena ExTimellä. Maastojuoksusta tämä joukkuekilpailu sai alkunsa, Viialan Viri taisi tätä piirrettä ensimmäisenä toivoa. Viimeksi Vöyrillä SM 2016 tulokset laskettiin myös ExTimellä. Joukkueiden kokoa, kilpailumatkoja eikä kilpailijoiden jakautumista eri sarjoihin rajoiteta mitenkään, ne voidaan valita aivan vapaasti. Haittapuolena on tietysti joukkueen määrittämisen näissä tapauksissa olevan käsityötä, mutta katson tässä vaiheessa vapauden ideoida eri kilpailuja isommaksi eduksi. Odotan kommenttejanne.

Syksystä 2013 lähtien maastojuoksussa yleisesti käytössä olevat seurakohtaiset yhteisajat onnistuvat muutamalla klikkauksella. Siitä tarkemmin kohdassa Joukkueiden koostaminen automaattisesti.

Tällä sarjatyypillä onnistuu myös partiokisojen ja soutukisojen hoitaminen, joissa yhteen suoritukseen osallistuu useita henkilöitä, joskus jopa kokonainen kirkkoveneellinen.

 

Joukkueiden välinen paremmuus voidaan ratkaista joko yhteisajan tai sarjoissa menestymisen mukaan saaduilla sijoituspisteillä. Suurin pistemäärä voittaa näissä kisoissa.

Joukkuekilpailu vaatii jokaista joukkuekisaa kohti yhden ylimääräisen sarjan lisäämiseen kilpailuun. Tähän sarjaan kootaan joukkueiden yhteistulokset, sama systeemi siis kuin viesteissäkin. Sarjan ominaisuuksissa on välilehdellä Lajipiirteet  laitettava täppä kohtaan Sarjan kilpailijaan kertyy joukkueen tai viestijoukkueen tulos.

Jos joukkueen tulos on jäsenten aikojen summa, Sarjan parhaan ratkaisee Kilpailijan tulos, jos taas sijapisteet kuten esimerkiksi seuraluokittelussa, valitaan Pistemäärä sarjan paremmuusjärjestyksen perustaksi. Välilehdellä Yhteistulokset pallotetaan sitten oikea kohdistustapa (seuran nimi) ja summattava tieto (loppuaika).

Esimerkissä on Taivalkosken 50 km hiihdon joukkueiden yhteisajan laskenta vuonna 2018.

(Sarjan ominaisuudet saadaan esille valikosta Muutokset toiminnolla Sarjatiedot.)

Alkuun


Kilpailijat omiin sarjoihinsa

Kilpailijat ilmoitetaan normaalisti omiin sarjoihinsa ja vasta kun kaikki kilpailijat on saatu mukaan, suoritetaan joukkueiden muodostaminen.

Ajan mukaan tapahtuva yhteistuloksen laskenta kannattaa tehdä automaattisesti ja vasta sitten kun kisa on käyty, näin saadaan parhaat seuran ykkösjoukkueeseen eikä joukkueiden sisäisiä paremmuuksia tarvitse erikseen arvottaa. Vain silloin, jos nimetyt henkilöt haluavat muodostaa keskenään joukkueen, kannattaa joukkueen muodostaminen tehdä käsin.

Käsin taikka automaattisesti, siitä kohta lisää.

Mutta vielä vähän toistoa:  Jos joukkuekilpailu perustuu saman seuran yhdessä sarjassa olevien urheilijoiden yhteisajan tai sijoituspisteiden laskentaan, ei joukkueita tarvitse muodostaa erikseen. ExTime hoitaa sen yllä tehdyillä sarjatietojen asetuksilla automaattisesti.

Alkuun

Joukkueiden muodostaminen

ToimintanäyttöJoukkuekilpailut

Joukkueiden muodostaminen alkaa valitsemalla Erikoiskilpailutyypit-valikosta toiminto Joukkuekilpailut. Huomaa, että toiminnon paikka on vaihtunut ExTimen aikaisemmista versioista.

Näyttöön tulee kaksi osaa. Vasemmalla puolella on kilpailun normaalisarjojen ja yksilöiden käsittelyyn ja oikealla puolella joukkueen muodostamiseen liittyvät asiat.


Yksilösarjojen valinta

Ensimmäisenä tehtävänä on valita oikean puolen sarjavalinnasta se sarja (nuoli 1) (valinnassa näkyvät vain joukkuekilpailuksi määritetyt sarjat), johon muodostetaan joukkeita. Sarjan tunnuksen (esimerkin M_HV) oikealla puolella on paikka joukkueen ID:lle, tiedolle, jonka avulla ExTime erottelee eri joukkueiden jäsenet ja jota ei käyttäjä voi antaa, ExTime pitää siitä itse huolta.

Toiseksi valitaan ne sarjat, joista otetaan valittuun joukkuekilpailun sarjaan tuloksia.

Tässä esimerkissä (Taivalkoski 2018) määritin sarjat (nuolet 2)matkan, sukupuolen ja hiihtotavan perusteella. Tosin pelkkä matkakin olisi riittänyt. Sukupuolen määrittää sarjan tunnuksen ensimmäinen kirjain, tässä siis M. Nappi Määritä sarjat näillä rajauksilla listaa sitten vasemmalle ne sarjat, joissa ehtdot toteutuvat.

Napilla Määritä sarjat yksitellen käytettävät sarjat olisi valittu rastimalla samaan tapaan kuin tulostettavat sarjat valitaan.

Seuraavaksi listataan (nappi Listaa kilpailijat näistä sarjoista) näiden sarjojen kilpailijat. Sarjojen osallistujat tulevat listaan seurojen nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Seuraavaksi on hyvä antaa perustettaville joukkueille ensimmäinen numero (nuoli 3). Tätä numeroa ei periaatteessa tarvita mihinkään, mutta joka joukkueella on nyt oltava jokin numero.


Joukkueiden koostaminen automaattisesti

Hopeasommassa, SM-maastoissa ja esimerkin mukaisessa pitkien hiihtomatkojen SM-kisoissa saadaan joukkuetulokset lasketuksi kisan lopuksi napilla Tee joukkueet seuranimen perusteella. Oikealla esimerkki samasta Taivalkosken kisojen Haku-Veikon pokaalin yhteistuloksen laskennasta.

Joukkueen koko (nuoli 4) laitetaan kolmoseksi, jätetään ilman tulosta tai poisjääneet pois joukkueista rastimalla kohta Ilman tulosta jäänet pois (nuoli 5). Tässä kohtaa on rasti jo valmiina, jos sarjoissa on jo tuloksia.

Jos kyseessä olisi ollut massatapahtuma, olisi yksiosaiset seuranimet voitu jättää pois, sillä massatapahtumissa on hyvin yleistä laittaa paikkakunta seuranimen tilalle. Tällä rastilla saadaan erotettua pelkät paikkakuntien nimet pois seurakilpailusta.

Sitten vain painetaan nappia Tee joukkueet seuranimen perusteella (nuoli 6), ja niin ovat joukkueet valmiiksi kasatut, tulos näkyy oikean yläkulman listassa. Kustakin seurasta kelpuutettiin niin monta joukkuetta kuin henkilöitä riitti, eli kohta Vain yksi joukkue seuraa kohti jäi ilman rastia.

Toki tälle on perusedellytys se, että jokaisella urheilijalla on seuran nimi kirjoitettu täsmälleen samalla tavalla. Tähän tarkistukseen löytyy apuväline Listaukset-valikon kohdasta Seuramuutoksia ja -tulostuksia. Tämän näytön alaossa on nappi Vaihda seuran nimi, jolla klikatun seuran nimeksi vaihdetaan uusi, annettu nimi.


Joukkueen kokoonpanon muutokset

Tämä automaattinen joukkueiden muodostaminen ottaa seuran ensimmäiseen joukkueeseen parhaat ajat, seuraavaan seuraavaksi parhaat, jne.

Jos tätä halutaan muuttaa (vaikkapa seuran kakkosjoukkuekin nousisi mitaleille, jos jokin ykkösjoukkueen urheilija vaihtaisi paikkaa kakkosjoukkeen urheilijan kanssa) niin silloin ensin valitaan muutettava joukkue ja pyydetään sen jäsenet näkyviin (nuoli 7, Näytä jäsenet). Sen jälkeen valitaan jäsen listasta (nuoli 8) ja napilla Poista jäsenyys (nuoli 9) poistetaan hänet joukkueesta. Poistettu jää tietysti omaan sarjaansa, mutta hänen tuloksensa ei ole enää mukana joukkueen yhteistuloksessa.

Samat temput tehdään kakkosjoukkueen jäsenen kanssa ja sitten lisätään nämä urheilijat uusiin joukkueisiinsa.

Nappi Listaa joukkueet (nuoli 1) listaa uudelleen sarjassa jo olevat joukkueet. Näistä valitaan korjattava joukkue (nuoli 2, kuvassa näkyy tulos jo lisäyksen jälkeen) ja listataan sen jäsenet napilla Näytä jäsenet.

Napilla Listaa kilpailijat näistä sarjoista pyydetään näkyviin taas kaikki urheilijat ja scrollataan näkyviin se lisättävä urheilija ja valitaan hänet (nuoli 3).

Napilla Uusi jäsen joukkueeseen (=Tupla-klik) (nuoli 4) jäsen liitetään tähän joukkueeseen. Jos urheilija olikin jo jonkin toisen joukkueen jäsen, siitä tulee ilmoitus (alla).

Joukkueen yhteistulos ei päivity automaattisesti, kilpailuhan saattaa olla vielä kesken. Napilla Joukkuetulos ohjelma saadaan laskemaan sen hetkinen jäsenten yhteistulos. Myöhemmin kerron lisää laskentaperiaatteesta.


Joukkueen koostaminen yksittäin

Joukkue on mahdollista muodostaa myös täysin räätälöidysti välittämättä seuranimistä tai sarjoista.

Joukkueen kasaaminen alkaa valitsemalla vasemmanpuolen listasta aloitettavan joukkueen ensimmäinen jäsen (vaikkapa tuo Waltteri). Joukkueen nimi-ruutuun annetaan joukkueelle tarkoitettu nimi (esimerkissä tekstinä on Vantaan Hiihtoseura 2), se on annettava/vaihdettava ennen ensimmäisen jäsenen lisäystä. Jos sitä ei ole erikseen annettu, otetaan joukkueen nimeksi ensimmäiseksi lisättävän jäsenen seuran nimi.

Painamalla nappia Aloita tästä uusi joukkue ExTime hakee joukkueelle seuraavan vapaan rintanumeron, antaa joukkueelle sisäisen ID-numeron ja lisää valitun kilpailijan joukkueeseen. Jos ketään ei olisi ollut valittuna, olisi ExTime antanut siitä ystävällisen muistutuksen.

Käsin kasattavassa joukkueessa voi toki olla usean eri seuran jäseniä, sitä ei ole rajoitettu. Jos joukkueen nimeä halutaan jälkeenpäin muuttaa, se onnistuu normaalilla kilpailijan tietojen muuttamisnäytöllä (nopein reitti on tuplaklikata joukkuetta oikean puolen listalta).

Vasemman puolen listaan voidaan missä vaiheessa hakea kilpailijat uudelleen, vaikkapa eri sarjamäärityksillä.

Tuplaklikkauksella tai napilla Uusi jäsen joukkueeseen lisätään vasemmasta listasta uusia kilpailijoita joukkueeseen. Mikäli kilpailija on jo ilmoitettu toiseen joukkueeseen tai hänet on jo aikaisemmin lisätty tähän samaan joukkueeseen, saadaan näistä asianmukaiset terveiset, valintavaihtoehdon kanssa.

Alkuun


Joukkueiden perustaminen seuran nimen perusteella

Hopeasomman loppukilpailussa jokainen yksilösarjassa 30 parhaan joukkoon sijoittunut saa pisteitä seuralleen, paras 30. kakkonen 29 jne.

Oikean kuvan esimerkissä perustan Kuhmon Hopeasomman loppukilpailun seurojen välisen kisan laskentaa varten sarjan SEURAT. Tässä sarjassa ei jäsenten yhteisaika ratkaise sijoitusta, siis valitaan sarjan parhaan ratkaisee Pistemäärä, ja suurimman pistemäärän hankkinut seura on paras, eli järjestys on siis laskeva.

Yhteistulokset sivulla päätetään sitten, miten urheilijat valitaan omista sarjoistaan (Kohdistaminen on Seuran nimi) ja miten tulos lasketaan (Summataan Sijapisteet).

Sarjat valitaan napilla Yksilökisojen sarjat, jolloin avautuu rastittava sarjojen luettelo. Tässä näytössä Hopeasommassa rastitaan kaikki ja painetaan nappia Hyväksy valinta, jolloin sarjat listataan Yhteistulokset-välilehdelle.

Jokaiselle yksilösarjalle on sitten määritettävä, miten tässä sarjassa pisteet lasketaan. Yksilösarjan tietojen välilehdellä Yhteistulokset valitaan tässä Hopeasompatapauksessa Hopeasomman pistejakautuma. Esimerkkikuva tästä on ihan oikealla.

Tämän yksilösarjan alaosan tiedoilla (Kohdistaminen ja Summataan) ei ole merkitystä, koska alaosa pätee vain silloin käsilläolevaan sarjaan summataan. Tässä tapauksesta sarjasta lähtee pisteitä summasarjaan.

Seuraavaksi perustan tähän sarjaan yhden joukkueen kutakin kilpailussa mukana ollutta seuraa kohti.

Yksikin urheilija seurasta saa pisteitä, siis joukkuen minimikoko sarjaa kohti on yksi urheilija. Lisäksi rastittiin vaihtoehto, että joukkueen kokorajoitusta ei ole. Uudessa ExTimen versiossa on paikka myös yhdessä osassa olevan seuranimen (=paikkakunta) poisjättämiseksi. (Entäs seura Kuntokonnat ?)

Ennen joukkueiden rakentamista laitoin vielä uuden joukkueen aloitusnumeroksi 1001, varsinaiset hopeasompaajat olivat numeroitu alle tuhannen. Napilla Oma joukkue joka seurasta sain sitten oheisen kuvan mukaisen tilanteen aikaiseksi, 200 joukkuetta.

Napin Kerää pisteet avulla lisäsin valittuun joukkuesarjaan jäsenten sijaluvun mukaiset pisteet rastituista sarjoista. Hirvenhiihdon seurajoukkueen yhteispistemäärää ei tietenkään lasketa tällä napilla, vaan sen laskenta tapahtuu aivan kuten joukkueen yhteisajankin laskenta.

Kohdan Mukaan vain pistekisaan merkityt sarjat merkitystä selitin yllä. Jos et halua sarjakohtaisiin tuloksiin seurojen piste-erittelyä, jätä tästä kohtaa rasti pois ja merkkaa laskettavat sarjat näytön vasemman reunan ruutuihin.

Käytettävä sijapistejakautuma on Hopeasomaa varten koodattu ExTimeen valmiiksi. Säädöt / Asetusarvot välilehdellä Pistekisat astetaan käytettäväksi sijapisteiden kaavaksi alin, eli pallo kohtaan Hopeasomman pistejakautuma.

Sama välilehti avautuu myös Joukkueiden muodostamisen näytöstä Määritä pisteet.

Huomaa, että tasasijoissa jokainen saa ne 'korkeimmat' pisteet, pisteiden summaa ei jaeta saman sijan saaneiden lukumäärällä. Tästä syystä Hopeasommassa ei rastita kohtaa Tasasijoituksissa pisteiden summa jaetaan, se on käytössä lähinnä Ruotsi/Suomi-maaottelussa. Samoin siinä kisassa pisteitä saa vain 3 parasta kummastakin joukkueesta, Hopeasommassa ei ole ylärajaa, siksi on nolla ruudussa saman seuran edustajaa saa sarjasta joukkueelleen pisteitä, eikä puhtaita osanottopisteitä jaeta, siinäkin ruudussa on siis Hopeasommassa nolla.

Pisteitä Hopeasommassa jaetaan sarjan parhaalle 30, seuraavalle 29 ja sarjan 30. saa vielä yhden pisteen. Kaikki seurasta sarjan 30 parhaan joukkoon yltäneet saavat pisteitä.

Nappi Valmis päättää joukkueiden muodostamisen tältä erää, mutta ainahan voidaan palata takaisin muuttamaan kokoonpanoja, tai summaamaan pisteitä.

Alkuun

Joukkueiden kokoonpanojen muutokset

Kun jo muodostettuun joukkueeseen lisätään myöhemmin uusia jäseniä, on ensin valittava oikean puolen listasta täydennettävä joukkue. Tarvittaessa ensin vaihdetaan oikea joukkuekilpailun sarja (=Joukkueen sarja-valintanappi), tai päivitetään muuten joukkueluettelo (=Näytä sarjan joukkueet).

Jos kuitenkin tapahtuu virhe, niin se korjataan Poista jäsenyys-napilla, tarvittaessa haetaan vasemman puolen listaan kaikki kilpailijat uudelleen, valitaan siitä oikea kilpailja ja joukkuevalinnasta oikea joukkue ja lisätään Uusi jäsen joukkueeseen.

Ehkä yleisin tarvittava muutos on joukkueen jäsen poistaminen, varsinkin kun tulosteissa huomataan joukkuetuloksen olevan nollaa poisjääneen tai keskeyttäneen jäsenen takia.

Joukkuesarjan nollaaminen (=sarjan kilpailijoiden poisto) nollaa myös poistettujen joukkueiden jäseniltä joukkueID-tiedon, joten nämä kilpailijat ovat ilman muuta lisättävissä johonkin toiseen joukkueeseen.

Jos joukkeiden kokoonpanotiedot halutaan kokonaan pois, se käy parhaiten yleismanipulaattorin avulla. Muutettavaksi tiedoksi valitaan Kilpailijan joukkuetunnus ja uudeksi arvoksi nolla. Muutos tehdään niihin kilpailijoihin, joilla joukkuetunnus on yksi tai suurempi (tai kaikkiin). Ja joukkuesarjan tyhjäys käy sarjojen hoitosivulla komennon Nollaa sarjat poistamalla kilpailijat avulla.

Alkuun

Venekuntien/valjakoiden, partiokisojen kokoonpanojen erillinen tekeminen

Venekuntien tai partiokisojen osallistujien ilmoittamista varten tein kesällä 2016 erillisen näytön, jonka avulla voidaan joukkuekisaan jo ilmoitettuun joukkueeseen myöhemmin täydentää kokoonpano.  Näyttö löytyy valikon Erikoiskilpailut riviltä Venekunnan/partion jäsenen.

Joukkueiden jäsenet eivät kilpaile omassa sarjassaan mutta heidät pitää johonkin sarjaan lisätä. Sieltä heidät sitten poimitaan tuloslistoihin (ja ehkä lähtölistoihinkin). Ainakin aluksi suosittelisin erillisen miehistösarjan (esim GAST) sarjan perustamista tätä varten ja tämän sarjan merkkaamista kuntosarjaksi, jolloin sen urheilijoille oteta omaa tulosta.

Joukkue perustetaan/ilmoitetaan joko Massakilpailujen ilmoittautuminen tai Ota leikepöydältä näyttöjen kautta. Ilmoittautumiset-näyttö on vain yksilöurheilijoille.

Näyttö muistuttaa hyvin paljon viestijoukkueen tietojen näyttöä, sieltä toiminnan pääperiaate pohjautuu.

Ylhäältä keskeltä valitaan sarja, jossa joukkueet kilpailevat. Oikean reunan listasta valitaan jokin joukkue ja sen tiedot näkyvät vasemmalla. Joukkueen jäsen valitaan vasemmalta ylhäältä ja tämän urheilijan tietoja päästään muuttamaan joko kaikkia tietoja napin Näytä tämän tietoruudut kautta tai muutamia (nimi, numero, lisenssinumero ja sarja) suoraan tämän näytön kautta.

Uusi jäsen joukkueeseen lisätään täyttämällä ensin nimi ja muut tiedot sekä painamalla nappia Lisää tämä uudeksi. Jäsenet näkyvät listalla omassa numerojärjestyksessään, sama järjestys on sitten lähtölistassa. Jos kisassa käytetään lisenssinumeroita, niin uuden jäsenen numero kirjoitetaan alaosan Sportti-ID-ruutuun ja urheilija haetaan Hae Sportti-ID napilla lisenssitiedostosta.

Nimifixaus nappi muuntaa nimeen isot alkukirjaimet ja poistaa nimestä tarpeettomat välityhjät.

Jäsen saadaan pois kokoonpanosta napilla Poista tämä joukkueesta ja jos alarivillä kohdassa Poistettava poistetaan kokonaan on rasti, jäsen poistuu samalla koko kilpailusta, ilman rastia hän jää edelleen omaan sarjaansa. Sieltä hänet voidaan liittää johonkin toiseen joukkueeseen aikaisemman Joukkuekilpailut näytön avulla.

Alkuun


JOUKKUETULOS

Joukkuetuloksen laskennassa käytän kylmästi täydellisyysperiaatetta. Jos joukkueen jokin jäsen on merkitty poisjääneeksi, keskeyttäneeksi tai hylätyksi, tämä sama merkintä kopioituu myös joukkueellekin ja yhteisaika jää siis nollaksi. Jos taas joltain joukkueen jäseneltä puuttuu tulos, joukkueen aika jää paremmaksi kuin enemmän suorituksia omaavan joukkueen, kilpailuhan voi olla vielä kesken.

Joukkuetulos voi olla myös esim. kirkkoveneen loppuaika ja joukkueen 10 soutajasta kukaan ei saa omaa aikaa. Tällöin itse kirkkoveneelle otetaan aika aivan kuten yksilöurheilijalle ja miehistön jäsenten henkilökohtaisena sarjana voi olla sarja, jossa ei oteta lainkaan aikaa (kuntosarja).

Jos ja kun joukkueet kasataan vasta yksilökilpailujen päätyttyä, on syytä rastia kohta Ilman tulosta olevat jäävät pois, niin poisjääneet ja keskeyttäneet eivät sotke joukkueiden muodostamista.

Oikealla olevassa esimerkissä on ensin painettu nappia Joukkuetulos, jolloin ExTime laski joukkueiden yhteisajat.

Sitten on oikean puolen listasta valittu Jämsänkosken joukkue ja painettu nappia Näytä jäsenet, jolloin joukkueen jäsenet henkilökohtaisine aikoineen näkyvät ikkunassa.

Jos Joukkuetulos napilla ei joukkueelle ilmesty aikaa, vaikka kaikki jäsenillä on aika (näkyy napilla Näytä jäsenet), on syy todennäköisesti siinä, että joukkueen tietoihin on jäänyt Keskeyttänyt tieto edellisen yhteisajan laskemisen jälkeen. Tuplaklikkaamalla joukkuetta oikean puolen listasta, päästään joukkueen perustietoja muuttamaan. Ja sitten vain lasketaan Joukkuetulos uudelleen.

Alkuun

TULOSTEET

Tulokset voidaan ottaa normaalina sarjan tuloksina, jolloin listalle tulee vain joukkueen yhteistulos. Tarkempi tulostus saadaan valitsemalla Historia/erittely-vaihtoehdoista Joukkuekisan jäsenet, kuten on tehty viereisessä kuvassa.

Joukkue-erittelyn listamalli muistuttaa viestin tulostusta, ainoastaan joukkueen kokonaissijoituksen kehitys puuttuu, tilalla on kilpailijan sarja. Joukkueen jäsenet on listattu heidän henkilökohtaisten aikojensa mukaisessa järjestyksessä. Sijana on alkuperäinen sijoitus urheilijan omassa sarjassa, ei siis pelkästään joukkuekisaan osallistuneiden seurojen sisällä.

Jos joukkueen aika on vain esim. veneen aika, ja miehistö on merkattus kuntosarjaan, tulostuu lopputulos vain joukkueelle.

Nettitulosteita varten oma Listaukset valikon kohdan HTM-tulokset alivalikko Joukkuetulokset.

Alkuun

TULOSTEMALLIT

Seuraavassa mallia erilaisista listausvaihtoehdoista, ne voidaan myös ohjata webbi-tulosteiksi (Perus HTML). Ja valikon Listaukset toiminnosta HTM-tulokset löytyy ihan erillinen toiminto Joukkuetulokset, joka muotoilee automaattisesti netti-tulokset.

Ensin yhteisaikakisa ilman joukkueen jäsenten nimiä. Joukkeiden nimenä on se yleisin vaihtoehto, seuran nimi.


SM-Pitkät matkat, Kontiolahti       T U L O K S E T       29.9.2013
ExTimen testituloksia           ---------------         00:15

Sija Kilpailijan nimi     Seura           Loppuaika     Ero

   Miehet, joukkue 50 km V
   =======================

 1. Jämsänkosken Ilves    Jämsänkosken Ilves     6.05.10,1
 2. Vuokatti Ski Team Kainuu Vuokatti Ski Team Kainuu  6.08.09,8    2.59,7
 3. Oulun Hiihtoseura    Oulun Hiihtoseura     6.14.47,6    9.37,5
 4. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran Hiihtoseura  6.15.05,3    9.55,2
 5. Valkeakosken Haka    Valkeakosken Haka     6.19.32,8   14.22,7
 6. Vantaan Hiihtoseura   Vantaan Hiihtoseura    6.23.12,0   18.01,9
 7. Saarijärven Pullistus  Saarijärven Pullistus   6.24.23,0   19.12,9
 8. Lahden Hiihtoseura    Lahden Hiihtoseura     6.27.44,7   22.34,6
 9. Oulun Hiihtoseura    Oulun Hiihtoseura     6.29.47,4   24.37,3
 10. Valkeakosken Haka    Valkeakosken Haka     6.33.30,2   28.20,1
 11. IF Länken        IF Länken         6.33.40,6   28.30,5
 12. Viialan Viri       Viialan Viri        6.35.02,8   29.52,7
 13. Hollolan Urheilijat -46 Hollolan Urheilijat -46  6.35.19,2   30.09,1
 14. Imatran Urheilijat    Imatran Urheilijat     6.37.47,6   32.37,5
 15. Viialan Viri       Viialan Viri        6.53.59,5   48.49,4
 16. Kontiolahden Urheilijat Kontiolahden Urheilijat  7.04.16,2   59.06,1
 

Ja sitten nimierittelyn kera:
SM-Pitkät matkat, Kontiolahti       T U L O K S E T       29.9.2013
ExTimen testituloksia           ---------------         00:15

Sija Kilpailijan nimi     Seura           Loppuaika     Ero

   Miehet, joukkue 50 km V
   =======================

 1. Jämsänkosken Ilves    Jämsänkosken Ilves     6.05.10,1
 MYL 151 Jussi Simula        1.59.48,9  1.59.48,9 ( 3.)
 MYL 157 Anssi Pentsinen      4.00.44,0  2.00.55,1 ( 8.)
 MYL 118 Tomi Oittinen       6.05.10,1  2.04.26,1 (20.)

 2. Vuokatti Ski Team Kainuu Vuokatti Ski Team Kainuu  6.08.09,8    2.59,7
 MYL 147 Mikko Koutaniemi      2.00.42,5  2.00.42,5 ( 5.)
 MYL 175 Sami Jauhojärvi      4.03.21,9  2.02.39,4 (10.)
 MYL 162 Teemu Härkönen       6.08.09,8  2.04.47,9 (21.)

 3. Oulun Hiihtoseura    Oulun Hiihtoseura     6.14.47,6    9.37,5
 MYL 137 Heikki Palosaari      2.00.56,7  2.00.56,7 ( 9.)
 MYL 130 Jonne Seppänen       4.07.46,2  2.06.49,5 (34.)
 MYL 168 Jarmo Rissanen       6.14.47,6  2.07.01,4 (37.)

 4. Ounasvaaran Hiihtoseura Ounasvaaran Hiihtoseura  6.15.05,3    9.55,2
 MYL 131 Heikki Loukusa       2.03.55,2  2.03.55,2 (16.)
 MYL 141 Ari Luusua         4.09.29,3  2.05.34,1 (24.)
 MYL 123 Ville Maunuksela      6.15.05,3  2.05.36,0 (25.)

 5. Valkeakosken Haka    Valkeakosken Haka     6.19.32,8   14.22,7
 MYL  89 Jyri Korhonen       2.05.49,0  2.05.49,0 (28.)
 MYL  64 Samuli Suokko       4.12.03,8  2.06.14,8 (30.)
 MYL 110 Tuomas Saksa        6.19.32,8  2.07.29,0 (39.)

 6. Vantaan Hiihtoseura   Vantaan Hiihtoseura    6.23.12,0   18.01,9
 MYL 101 Olli Hiidensalo      2.03.27,8  2.03.27,8 (14.)
 MYL  88 Otso Klemola        4.12.53,4  2.09.25,6 (54.)
 MYL  34 Matti Vaaja        6.23.12,0  2.10.18,6 (61.)

 7. Saarijärven Pullistus  Saarijärven Pullistus   6.24.23,0   19.12,9
 MYL  90 Jari Kuhno         2.05.30,5  2.05.30,5 (22.)
 MYL 139 Sami Lähdemäki       4.11.08,4  2.05.37,9 (26.)
 MYL 134 Markus Järvenpää      6.24.23,0  2.13.14,6 (87.)

 8. Lahden Hiihtoseura    Lahden Hiihtoseura     6.27.44,7   22.34,6
 MYL 120 Aki Kauppinen       2.02.47,1  2.02.47,1 (11.)
 MYL  60 Sami Orpana        4.12.50,3  2.10.03,2 (59.)
 MYL  38 Joonas Lotta        6.27.44,7  2.14.54,4 (99.)

 9. Oulun Hiihtoseura    Oulun Hiihtoseura     6.29.47,4   24.37,3
 MYL 174 Lasse Paakkonen      2.09.41,3  2.09.41,3 (56.)
 MYL 125 Sami Vuoti         4.19.31,2  2.09.49,9 (58.)
 MYL 112 Joel Sariola        6.29.47,4  2.10.16,2 (60.)

 10. Valkeakosken Haka    Valkeakosken Haka     6.33.30,2   28.20,1
 MYL 115 Vesa Kallio        2.08.48,9  2.08.48,9 (49.)
 MYL 145 Juha-Matti Mikkolainen   4.18.02,1  2.09.13,2 (51.)
 MYL  67 Kimmo Lajunen       6.33.30,2  2.15.28,1 (101.)Sitten esimerkki pistekisasta, ensin Hopeasomman joukkuetulos nimineen muutaman vuoden takaa:
Hopeasompa-loppukilpailu 13.3.2010    T U L O K S E T       22.6.2012
Testauskisojen testausavain        ---------------         01:05

Sija Kilpailijan nimi     Seura                   Pisteet

   Seurojen pistekisa  Joukkue
   =============================


 1. Imatran Urheilijat    Imatran Urheilijat              307
 M13 745 Aaro Näätänen        18      11.01,4 (13.)
 M14 490 Aapo Ahonen         24      15.28,0 ( 7.)
 M15 276 Mikko Kaskinen       19      14.53,0 (12.)
 M15 292 Antti Pellinen       20      14.51,2 (11.)
 M15 262 Juho Sinkkonen        9      15.06,4 (22.)
 M16  87 Ville Ahonen        30      21.52,4 ( 1.)
 N14 601 Emma Lankinen        26      11.04,1 ( 5.)
 N14 591 Linda Ojalainen       14      11.31,8 (17.)
 N14 630 Netta Tuhkanen       28      10.54,0 ( 3.)
 N15 389 Milma Ainasoja       27      16.19,1 ( 4.)
 N15 359 Venla Lehtonen       24      16.42,4 ( 7.)
 N16 187 Reetta Oinonen       23      16.01,3 ( 8.)
 N16 163 Jasmin Ojalainen      17      16.23,5 (14.)
 N16 112 Hanna Varjus        28      15.34,1 ( 3.)
 Joukkueessa 14 tulosta


 2. IF Minken        IF Minken                   120
 M13 726 Kasper Lönnbäck       8      11.25,0 (23.)
 M15 282 Tobias Wik         22      14.49,7 ( 9.)
 N14 592 Julia Häger         23      11.09,4 ( 8.)
 N16 168 Andrea Julin        26      15.45,2 ( 5.)
 N16 107 Anna Julin         19      16.17,9 (12.)
 N16 157 Daniela Julin        22      16.08,2 ( 9.)
 Joukkueessa 6 tulosta

 3. Oulun Hiihtoseura    Oulun Hiihtoseura               116
 M13 754 Kalle Määttä        23      10.50,1 ( 8.)
 M15 270 Roope Kiviniemi       25      14.39,3 ( 6.)
 M15 296 Henri Lumiaho        24      14.41,5 ( 7.)
 N14 622 Vilma Kukkonen       24      11.05,3 ( 7.)
 N14 550 Hanna Loukusa        11      11.35,8 (20.)
 N14 612 Pia Vähäkuopus        9      11.38,9 (22.)
 Joukkueessa 6 tulosta


Ja ote saman kilpailun T13 sarjasta, jonka lopussa on joukkueiden sarjasta saama pistesaalis. Se syntyy, kun sarjan tiedoissa täpätään kohta
Mukana pisteissä.

Hopeasompa-loppukilpailu 13.3.2010    T U L O K S E T       22.6.2012
Testauskisojen testausavain        ---------------         00:03

Sija Kilpailijan nimi     Seura           Loppuaika     Ero

   Tytöt 13 vuotta 3 km P
   ======================

 1. Wilma Vinkanharju    Hyvinkään Hiihtäjät     10.46,9
 2. Jatta Leskinen      Espoon Hiihtoseura      11.23,8    0.36,9
 3. Julia Haukilehto     Järviseudun Hiihtoseura   11.33,1    0.46,2
 4. Netta-Nana Mäkkylä    Jämin Jänne         11.34,1    0.47,2
 5. Fanny Storvall      IK Kronan          11.38,5    0.51,6
 6. Laura Setälä       Noormarkun Nopsa       11.57,4    1.10,5
 7. Juuli Katajamaa     Inarin Yritys        12.00,4    1.13,5
 8. Maiju Luokkala      Lappeen Riento        12.03,5    1.16,6
 9. Lotta Pulkkinen     Karihaaran Visa       12.06,2    1.19,3
 10. Anni Alakoski      Reisjärven Pilke       12.07,6    1.20,7
....
....
 96. Elisa Merta       Pöytyän Urheilijat      14.35,0    3.48,1
 97. Kaisa Roivanen      Ruoveden Pirkat       15.53,6    5.06,7

 Poisjääneitä  8
 - 771. 30155187 Santra Säde       Kontiolahden Urheilijat
 - 790. 31067083 Heidi Karjalainen    Kiteen Urheilijat
 - 792. 32037850 Sofia Bäckström     IF Sibbo-Vargarna
 - 795. 30858620 Viivi Heinonen      Kiteen Urheilijat
 - 802. 28977872 Riikka Jokinen      Lauttakylän Luja
 - 803. 29066915 Ella-Maria Himanka    Kalajoen Junkkarit
 - 811. 30978830 Heli Koskiniemi     Honkajoen Seudun Urheilijat
 - 823. 29384587 Matilda Lammi      Karihaaran Visa

 Pisteet
     Espoon Hiihtoseura           (2)      43
     Jämin Jänne               (2)      33
     Hyvinkään Hiihtäjät           (1)      30
     Järviseudun Hiihtoseura         (1)      28
     Karihaaran Visa             (2)      27
     IK Kronan                (1)      26
     Noormarkun Nopsa            (1)      25
     Inarin Yritys              (1)      24
     Lappeen Riento             (1)      23
     Reisjärven Pilke            (1)      21
     Kouvolan Hiihtoseura          (1)      20
     Maaningan Mahti             (1)      19
     IF Femman                (1)      18
     Pielaveden Sampo            (1)      17
     Liperin Hiihtoseura           (1)      16
     SK Åsen                 (1)      15
     IF Åland                (1)      13
     Keravan Urheilijat           (1)      12
     Alatornion Pirkat            (1)      11
     Juuan Jänne               (2)      10
     Honkajoen Seudun Urheilijat       (1)      10
     Keuruun Kisailijat           (1)      9
     Haukiputaan Veikot           (1)      8
     Hämeenlinnan Hiihtoseura        (1)      4
     Punkalaitumen Kunto           (1)      2
     Huhtasuon Hiihto 2000          (1)      1


Ja alla esimerkki lähtölistasta, kun joukkueen kokopano on haluttu mukaan ja joka jäsenellä halutaan vielä oma seuranimi näkyviin, tätä tarvitaan esim sekajoukkueissa. Lähtölistojen parameterissa on seuran nimen näkymiselle ihan oma valintaruutunsa.
Lähtölistat saa myös suoraan nettikamana, Listaukset / Netti-lähtölistat / Joukkuekokoonpanot Huomaa, että kun tällaista joukkuekilpailusarjaa arvotaan, kaikkien joukkueen jäsenten aikakentät laitetaan nollaksi. Ja oman lähtölistan määrittelyissä kannattaa silloin olla lähtöajan kohdalla merkintä, että nolla-aika tulostetaan tyhjänä, ei 0-merkillä.
Sekavenekisat miehistöin            L Ä H T Ö L I S T A  22.8.2016
Jorma Testailee                -------------------    16:43

Sarja Nro  Kilpailijan nimi      Seura            Lähtöaika

      Kirkkoveneet 42.195 km V Joukkue
      =================================


KVENE  42 Vene II          Siuntion Soutajat       10.00.00
GAST  201  Jorma Tuomimäki      Siuntion Soutajat
GAST  209  Luukas Tuomimäki      Siuntion Soutajat
GAST  210  Aapo Tuomimäki       Siuntion Soutajat
GAST  211  Jaakko Tuomimäki      Siuntion Soutajat
 Joukkueessa 4 jäsentä

KVENE  46 Vene I           Maxmo Sportklubb       10.00.00
GAST  208  Jonny Mandell       Maxmo Sportklubb
GAST  212  Sebastian Latvala     Maxmo Sportklubb
GAST  213  Tommy Lahti        Maxmo Sportklubb
 Joukkueessa 3 jäsentä

KVENE  90 Vene I           Keravan Urheilijat      10.00.00
GAST  202  Sami Hilden-Mäkinen    Keravan Urheilijat
GAST  203  Pera Mies         Keravan Urheilijat
GAST  204  Ossi Manner        Keravan Urheilijat
GAST  205  Jussi Veikkanen      Keravan Urheilijat
GAST  206  Otto Kaario        Keravan Urheilijat
GAST  207  Kimmo Kaario        Keravan Urheilijat
 Joukkueessa 6 jäsentä

Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle