Extime, aikojen keräily, uusiokäyttö ja/tai tallennus CSV-tiedostoon


Tehty 11.10.2013, viimeksi muutettu 12.10.2013/jtu

Mikä aikakeruukone on

Aikojen keräilykone on ohjelmapalikka, jossa voit hakea tapahtuneita aikaleimoja joko tietyltä kelloaikaväliltä tai kilpailijoiden kilpailunumeroväliltä. Voit myös päättää, minkä tyyppiset ajat otat hakuun mukaan. Vaihtoehtoina ovat

Löytyneet ajat saadaan näyttöön kelloaikajärjestyksessä täydennettynä kilpailijan numerolla, sarjalla, nimellä ja seuralla. Lisäksi näytössä näkyy ajan tyyppi ja väliajasta väliaikapisteen paikka ja kierrosajasta kierroksen numero. Löytyneet ajat voidaan kirjoittaa CSV-tiedostoon, ne voidaan peruuttaa kilpailijoilta ja ottaa takaisin ajanottonäyttöön uudelleen käytettäväksi. Aikoja käsitellään siinä tarkkuudessa kuin ne on kirjattu, lähtö- ja maaliajat sadasosien tarkkuudella ja väliajat yleensä kymmenysosina. Poikkeuksena tietysti EMIT, joka rekisteröi ajat tuhannesosien tarkkuudella. Älä siis hämmenny esimerkkien tuhannesosista, esimerkki on Kontiolahdelta, jossa oli EMITin nilkkatunnistimet käytössä.

Aikakeruukone löytyy valikon Muutokset alimmalta riviltä kohdasta Urheilijoiden ajat. Sieltä aukeaa oikella oleva käyttöliittymä.

Alkuun


Käyttöliittymän toimintaperiaate

Yllänäkyvässä käyttöliittymässä on paineltu nappeja seuraavasti:

 1. Valittu oikean yläkulman aikatyypeistä Toteutuneet lähtöajat, Väliajat, Maaliintuloajat.
 2. Annettu numeroväliksi 71 - 71, eli on haluttu hakea kaikkien Kontiolahden SM-kisoissa pitkän matkan numerolla 71 hiihtäneiden ajat.
 3. Painettu nappia Nrovälin mukaan.

Listaan ilmestyi 13 aikaa, naisten numero 71, Johanna Ukkolalta, lähtöaika, 5 väliaikaa (5.8, 11.8, 17.8, 23.8 ja 29.5 km kohdilta) ja maaliaika sekä miesten numero 71, Heikki Kopakalta lähtöaika ja samoin 5 väliaikaa, keskeyttämiseensä asti.

Listalta voidaan nyt valita useita aikatapahtumia ja valinnan jälkeen kohdistaa näille tapahtumille seuraavia toimenpiteitä:

Lista kokonaisuudessaan voidaan kirjoittaa excel-yhteensopivaan CSV-tiedostoon (puolipisteet tietosarakkeiden välissä) napilla Kirjoita lista CSV-tiedostoon. ExTime kysyy tulostustiedoston nimen, oletuskansiona on Excel-siirroille asetettu kansio (asetus tehdään toiminolla Säädöt/Kansiot).

Ja kun listasta on valittu täsmälleen yksi tapahtuma, tämän tapahtuman urheilijaa päästään korjaamaan napilla Korjaa valittua (yhtä) kilpailijaa. Tuplaklikkaamalla tapahtumaa päästään suoraan samaan urheilijan tietoikkunaan, vaikka listalla olisi muitakin tapahtumia valittuna.

Napilla Poimi ajan mukaan hakua voidaan rajata kelloaikojen väliin, rajat kuuluvat mukaan. Aika annetaan täysinä sekunteina muodossa tt.mm.ss.

Alkuun

Aikojen uusiokäyttö

Tässä esimerkissä valitsen listalta miesten numeron 71 kaikki väliaikatapahtumat.

Sitten painan nappia Valituilta uudet ajat näyttöön, jotta saan nämä väliajat uudellen ajanottonäyttöön tarkoituksella kirjata ne jollekin muulle urheilijalle (ihan harjoituksen vuoksi).

Tätä valintaa en voi tehdä rastimalla aikatyypeistä pelkkää väliaikaa, koska naisten numeron 71 väliajat tulisivat mukaan. Poiminta tapahtuu vain joko numerovälin tai ajan mukaan, ne eivät toimi yhdessä.

Kun suljen näytön napilla Valmis, ajanoton perusnäyttöön on ilmestynyt valitut 5 väliaikahetkeä aikakanavan tunnuksella X. Itseasiassa ne tulevat näyttöön heti, mutta korjailemaan pääsen vasta sulkemalla aikakoneen.

Nyt voin ajan rinnalle kirjoittaa uuden kilpailijanumeron ja valita ajan joko lähtö-, maali- tai väliajaksi jollakin ExTimen aika-kiinnytystavoilla.

Kun palaan uudelleen aikakeruukoneen näyttöön, ne aikatyypit ovat rastituina, joissa oli rasti viimeisen suoritetun aikapoiminnan alkaessa.

Alkuun


Aikojen peruutus urheilijoilta

Tässä esimerkissä valitsen kaikki Johanna Ukkolan ensimmäisen ja toisen väliajan väliin sattuvat aikatapahtumat, rajat ovat siis 10:05:59 - 10:22:10, ja saan listalle 86 aikatapahtumaa, kun painan nappia Poimi ajan mukaan. Numeroväli-ruuduissa olevilla arvoilla ei siis ole merkitystä ajan mukaan tapahtuvassa haussa, eikä päinvastoin kuten edellä jo kerroinkin.

Listalta valitsen 4 aikaa, Sini Alusniemen väliajasta 5.8 km kohdalta alkaen (ajat 10.08.22,03 - 10.08.56.74).

Näin harjoitusmielessä oletan, että ajat ovat kirjautuneet väärään järjestykseen ja aion vaihtaa aikojen kirjausjärjestystä urheilijoille.

Peruutan siis valitut aikatapahtumat saman nimisellä napilla, jolloin ne tulevat ajanottonäyttöön kilpailijanumeroilla täydennettynä, mutta ajan ja urheilijan välinen kytkös on purettu.

Ajanotto näyttää nyt allaolevalta, siinä on mukana ne ensimmäisessä esimerkissä uusiokäyttöön otetut ajat.

Huomaa, että aikojen edessä oleva numero ajan näyttöön saapumisen järjestysnumero ja että ajat ovat nousevassa järjestyksessä.

Jos nyt tuplaklikkaan Sini Alusnimen riviä ja valitsen urheilijan ominaisuus-näytöstä välilehden Väliajat, näen (oikealla), että Siniltä puuttuu väliaika kohdasta 5.8 km. Äskenhän sen juuri peruutin. Saman tuplaklikkauksen ja väliaikojen katselun voit siis tehdä aikakeruukoneen näytössäkin.

Ohitushetki-ruutuun tulee ikkunan ensimmäisellä avauksella sen hetkinen kelloaika, eli tässä tapauksessa ohjeen kirjoitushetki perjantaina 11.10.2013, joten siitä ei kannata välittää. Urheilijan ruutu voidaan nyt sulkea.

Nyt sitten suoritan kilpailijoiden numerojärjestyksen vaihtamisen oikeaksi (vain tässä esimerkissä, ei oikeassa elämässä). Vaihtohan tapahtuu ExTimessä näppärästi nuoli ylös ja alas-näppäimillä raahaamalla kilpailija oikean ajan luokse.

Klikkaan hiirellä Tiia Uusi-Autin riviä, jolloin se muuttuu keltaiseksi. Sitten painan shiftin pohjaan ja näppään nuoli ylös kolme kertaa. Tuloksena Tiia siirtyy ylimmäksi ja muut tytöt yhtä pykälää alemmaksi.

Sitten merkkaan ajat uudelleen väliajoiksi (4 kertaa F4), joka kerta ExTime varoittaa, että loppuaika löytyy jo, mutta merkkaan ajan silti väliajaksi. Lopputuloksena ajanottonäyttö on allaolevan kuvan näköinen.

Asian varmistamiseksi palaan uudelleen aikakeruunäyttöön ja ihan oikein, nyt on tyttöjen järjestys vaihtunut esimerkin alussa olevaan kuvaan verrattuna.

Tällä tavalla voidaan siis ajanotossa tapahtunut systemaattinen virhe korjata. Toki elävässä elämässä korjaus saattaa olla monimutkaisempi, hankalinta lienee löytää puuttuva aika jostakin paperitulosteelta tai käsivarmistuksista.

Harjoitus tekee mestarin, tämän korjaustavan ohessa voit myös kokeilla Muutokset valikosta löytyviä Kimmon korjausta tai Lähettäjän kämmin korjausta. Olen yrittänyt ohjelmoida ExTimeen monta eri vaihtoehtoa korjailuille, jotta jokainen löytäisi mieleisensä.

Tämän korjauksen etuna noihin muihin verrattuna on se, että kaikkia aikatapahtumatyyppejä voi käsitellä yhdessä.

Alkuun


Aikojen kirjoitus CSV-tiedostoon

Napilla Kirjoita lista CSV-tiedostoon saadaan siis kaikki näytön vasemman reunan listalla olevat ajat siirretyksi excel-yhteensopivaan tiedostoon.

ExTime kysyy tiedoston nimen ennen kirjoitusta, oletuskansiona on siis excel-siirtojen oletuskansio, mutta sitä voi vaihtaa, vaikkapa kirjoittaa suoraan muistitikulle.

Tiedoston muoto on suoraan listalla näkyvä, ainoastaan ajan pisteet on korvattu kaksoispisteellä ja tunnit esitetty kahdella numerolla, jotta excel ymmärtäisi kelloajan olevan kyseessä. Tässä mallia tekstimuodossa:

10:05:59,39; V5.8; 71; NYL; Johanna Ukkola; Siilinjärven Hiihtoseura
10:05:59,821; L; 102; NYL; Heli Heiskanen; Kouvolan Hiihtoseura
10:06:14,76; V11.8; 33; NYL; Jonna Juntunen; Kainuun Hiihtoseura
10:06:16,08; V5.8; 70; NYL; Eeva Nurmi; Kymin Koskenpojat
10:06:29,979; L; 103; NYL; Anne Kyllönen; Kainuun Hiihtoseura
10:06:53,74; V5.8; 73; NYL; Heini Hokkanen; Kangasniemen Kalske

Kaikkien sekunnin osien esiinsaamiseksi olen määritellyt Excelissä oikealla puolella olevassa esimerkkikuvassa rivin yksi A-sarakkeen muotoiluksi tt.mm.ss,00 (suomenkielinen excel) ja rivien 5..8 kellonajat muotoiluksi tt.mm.ss,000. Muiden rivien kellonajat ovat suoraan excelin oletuksia (minulla näköjään mm:ss,0), joten tuntimäärä ei näy.

Tätä tiedostoa käyttäen voit sitten excelissä laskea vaikka koko kilpailun uusiksi, lajitella urheilijat sarjoittain, numeroittain tai laskea, minkä vartin aikana oli ajanotossa kiireisintä aikaa tai vaikka piirtää graaffeja suosikkiurheilijasi vauhdin kehittymisestä matkan edetessä.

Iloisia hetkiä ExTimen ja Excelin parissa!

Alkuun


Muutamia muistettavia asioita

Muutamia seikkoja huomasin testeissä:

 1. Kierrosaikojen peruutuksessa pitää olla tarkkana, joko urheilijan kaikki kierrosajat on peruutettava kerralla tai sitten puuttuvat kierrokset on lisättävä urheilijan ominaisuudet näytön Kierrokset välilehden avulla. Viimeinen lisätty kierrosaika menee aina uusimmaksi, joten urheilijalla ei saa olla myöhäisempiä kierroksia, jos uusi kierrosaika lisätään F6 näppäimellä.
 2. Väliajoissa käytetään voimassaolevaa ajan tarkkuutta, esimerkkejä tehdessäni minulla oli tarkkuutena sadasosat.
 3. Uusiokäyttö ja CSV-tiedoston teko ei mitenkään muuta ajanoton tietoja, mutta jos aiot peruutella aikojen merkkauksia, muista tehdä talletus ennenkuin teet mitään muuta.
 4. Kerralla kerättävien aikojen määrälle ei ole muuta rajoitetta kuin koneesi muisti ja sehän yleensä riittää.
 5. Verkkokäytössä aikojen peruutukset näkyvät myös niillä työasemilla, joihin käyttämäsi PC on pyydetty lähettämään tietoja.

Ilmoitathan heti, jos ExTime ei toimikaan niin kuin pitäisi?

Alkuun


Mitä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ohjeiden pääsivulle