ExTimen käyttämät tiedot sarjoihin liittyvät tiedot

Viimeksi muutettu 3.10.2013/jtu

Sisällys:
Taustaa
Sarjojen perustaminen
Sarjatietojen muuttaminen
Kilpailun perustiedot
Sarjatiedot, Tunnus
Sarjatiedot, Lähtöaika
Sarjatiedot, Kilpailumaksut
Sarjatiedot, Viesti
Sarjatiedot, Väliajat ja kierrokset
Sarjatiedot, Sakot
Sarjatiedot, Hirven hiihto
Sarjatiedot, Rata

Takaisin ExTime-ohjesivulle


Taustaa

ExTimen tallettaa kilpailuissa käytettävien sarjojen ja kilpailijoiden tiedot perustiedostoon (*.dat), jossa alussa on ensin itse kilpailun perustiedot, sitten seuraavat kilpailussa käytössä olevien sarjojen tiedot ja lopussa ovat kaikki kilpailijoiden tiedot. Kilpailusta toiseen käytettävät tieodt ja asetukset tallennetaan extime.ini-tiedostoon, joka sijaitsee samassa kansiossa itse ohjelman kanssa. Vaihtuvaa määrää olevat tapahtumatiedot, lähinnä väliaikapisteet ja väliajat, ovat omassa tiedostossaan (*.vaj) samassa kansiossa perustiedoston kanssa.

Perustiedosto on rakenteeltaan binäärinen perättäistiedosto (flat-file), jossa on kahden mittaisia tietueita. Kilpailun perustiedot (=sarja numero nolla) ja varsinaisten kilpailusarjojen tiedot ovat keskenään samanmittaiset mutta kuitenkin eripitkät kilpailijoiden tietojen kanssa.

Tässä ohjeessa yritän selostaa, mitä tietoja sarjoista talletetaan ja missä ja miten niitä ExTimessä käytetään.

Alkuun


Sarjojen perustaminen

Sarjan on oltava perustettuna ennenkuin siihen voidaan ilmoittaa kilpailijoita. Ja ennenkuin sarjoja voidaan perustaa, on kilpailusta annettava perustiedot. Uuden kilpailun aloittaminen tapahtuu Kilpailut-valikon kohdasta Aloita uusi kilpailu.

Muita tapoja perustaa kilpailu on tallettaa jokin vanha kilpailutiedosto uudelle nimelle ja muuttaa sitten kilpailun nimi ja muita perustietoja. Vanhan kilpailun kilpailijatiedot voidaan poistaa kokonaan, mutta jättää sarjatiedot ennalleen. Sarjat voidaan perustaa myös esimerkiksi KILMOn avulla samalla kun lisätään ilmoittautuneet kilpailijat, toki sarjojen matkat ja hiihtotavat tulee muistaa päivittää uutta kisaa vastaaviksi. Sarjojen muutosnäytössä voidaan muuttaa monen sarjan tietoja samalla kertaa, esimerkiksi hiihtotapa saadaan vaihdetuksi kerralla kaikkiin sarjoihin.

Viestikilpailun sarjojen perustaminen tapahtuu eritavalla ja eri komennolla kuin yksilökilpailun sarjojen perustaminen, koska samalla kertaa perustetaan myös sarjat osuuksien kilpailijoita varten. Viestin tarkemmat ohjeet löytyvät ohjetiedostosta viesti.htm.

Kertauksena kuitenkin perusasiat:

Sarjatietoihin avautuu oma ikkuna valikon Muutokset toiminnosta Sarjatiedot.

Tässä näytössä uusi sarja perustetaan sitten kisasta riippuen seuraavasti:

Yksilökilpailut
Napilla Uusi sarja
Viestit
Napilla Viestisarjan lisäys

Alkuun


Sarjatietojen muuttaminen

Sarjatiedoista avautuu ensin näyttö, johon on listattu kilpailun sen hetkiset sarjat, kuva oikealla.

Sarjoista näytettäviä tietoja voidaan muuttaa, mutta toistaiseksi tämä muutos on tehtävä editoimalla extime.ini-tiedoston lohkoa [Sarja]. Valmista näyttöä ei muutosten tekemiseen toistaiseksi ole, joten muuttaminen voi olla riskialtista. Alla kuitenkin oikean puolen näyttöä vastaava ini-tiedoston sisältö:

[Sarja]
Field_0=B;Tunnus;60
Field_1=A;Järj.;40
Field_2=E;Sarjan nimi;100
Field_3=D;Kpl;40
Field_4=G;km;50
Field_5=H;Lähtöaika;80
Field_6=I;Lähtönro;60
Field_7=C;Os.;40
Field_8=O;Tilanne;60
Field_9=F;Tapa;40
Field_10=J;Väli;40
Field_11=K;Rinnan;40
Field_12=L;Maksu;60
Field_13=P;Rata;60
Field_14=M;Jälkimaksu;60
Field_15=N;Paikka;40

Näytön alaosassa ovat toimintonapit, joilla saadaan esimerkiksi edellä mainitut sarjojen perustamiset tehdyiksi. Mitä tahansa sarakeotsikkoa klikkaamalla ExTime järjestää sarjaluettelon klikatun sarakkeen mukaan joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen. Oletuksensa on sarjojen kilpailujärjestys, eli sarjan järjestysnumeron mukainen. Tilanne on siis sama kuin yllä olisi klikattua otsikon tekstiä Järj.

Sarjoista voidaan valita yksi tai useampia klikkaamalla sarjan riviä, valitun sarjan taustaväri vaihtuu keltaiseksi. Hiiren oikeaa nappia painamalla saadaan esiin uusi toimenpidevalikko, josta löytyy alaosan nappeihin täydennystä mutta myös samat toiminnot kuin mitä napeillakin aikaansaadaan. Esimerkki alla:

Ohjetiedon syntaksi on muotoa
Field_<seq>=<tieto>;<otsi>;<leveys>
seq = nouseva numero 0..20 ja ensimmäinen katko numeroinnissa lopettaa. Field_0-tietona PITÄÄ olla sarjan tunnus, eli tieto B.
tieto = tiedon tunnus yhdellä kirjaimella, A...P, erillinen tietoluettelo-ohje löytyy ohjeesta ajanotto.htm.
otsi = näytön sarakkeelle tuleva otsikko ja
leveys = näytön sarakkeen leveys näytön pisteinä.

Tämän ohjeen alkuun


Kilpailun perustiedot

Nappia Kilpailun perustiedot klikkaamalla näyttöön tulee sarjan nolla (=kilpailun perustiedot) tiedot. Näytössä on, aivan kuten jatkossa kaikissa sarjoissakin, kahdeksan välilehden muodostama tietojen kokonaisuus. Näistä välilehdistä kilpailun perustetojen kannalta merkityksellisiä ovat Tunnus, Lähtöaika ja Kilpailumaksut.

Kun kilpailuun lisätään uusia sarjoja, otetaan perustiedot kilpailun perustiedoista, jos ei erikseen ole valittu mitään muuta sarjaa perussarjaksi.

Sarjatunnuksen paikalla on kilpailun perustiedoissa Kisan tunnus, eli kalenterinumero Hiihtoliiton tai FISin kilpailukalenterissa, tämä tieto otetaan kisasta tehtäviin XML/CSV-välitystiedostoihin yksilöimään kilpailutapahtumaa.

Nimi-kentän tieto tulee tulosliuskoihin kilpailutapahtuman nimeksi.

Lähtöaika ja Kilpailumaksut-välilehdillä on painonappi Tee näistä oletusarvot tai Tee näistä maksuista perusmaksut. Sen painaminen tallentaa kyseisen välilehden tietojen arvot extime.ini-tiedostoon, josta ne taas poimitaan seuraavaan perustettavaan kilpailuun pohja-arvoiksi.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Tunnus

Nappia Tiedot klikkaamalla näyttöön tulee valitun sarjan tiedot. Sarjan rivin tuplaklikkaus hoitaa saman asian. Näytössä on, edelleen, kahdeksan välilehden muodostama tietojen kokonaisuus. Näistä välilehdistä on valittuna viimeksi auki ollut välilehti.

Sarjan tunnus on enintään kuuden merkin (vain ISOT kirjaimet ja numerot käy) muodostama tunnus, joka hiihdossa perinteisesti koostuu sukupuolitunnuksesta M tai N ja ikäluokasta kahdella numerolla tai kirjaimista YL (YL, 08, 10, 12, 14, 16, 18,..35, 40, 55, jne).

Nimi-kentän tieto rakentuu automaattisesti napilla Rakenna oletusnimi, jos sarjan tunnus on rakennettu hiihdon perinteiseen tapaan. Nimen maksimipituus on 35 merkkiä.

Matka km-kenttään annetaan sarjan kilpailumatka kilometreinä, desimaalipisteenä kelpaa sekä piste että pilkku. Matka tulee tulosliskoissa sarjan otsikkoon, jos se on nollasta poikkeava. Kenttää tarvitaan myös, jos tulosliuskoihin halutaan nopeus km/t.

Tyyli/laji/yms-kenttä on yhden merkin mittainen tieto, jolla kerrotaan hiihdossa tarpeellinen hiihtotapa. Jos kenttä on tyhjä, se ei tietenkään näy sarjan tulosliuskan otsikossa, muuten näkyy. Käytä hiihdossa isoja kirjaimia P tai V (perinteinen tai vapaa). Ranking-laskennassa varmistetaan, että yhteenlaskettavissa sarjoissa on käytetty samaa hiihtotapaa ja matka on ollut sama.

Lähtöpaikan tunnus juontaa alkunsa suunnistuksesta, lähtölistat saadaan sarjoittain erilleen lähtöpaikan mukaan. Nyt lähtölistojen tekeminen sarjakohtaisesti rastimalla ajaa saman asian, mutta en ala kenttää poistamaankaan. Kentän pituus on yksi merkki.

Kun Aika määrää sijoituksen-kohdassa on rasti, pienimmän ajan saanut voittaa kilpailun. Jos rasti puuttuu, eniten pisteitä saanut voittaa sarjan. Rasti tässä on se yleisin tapaus.

Sarja on apusarja-kohta antaa mahdollisuuden jakaa yhdessä sarjassa (vaikkapa M45) käydyn kilpailun (aluemestaruus) perusteella mestaruudet myös eri piireissä (Hki, Uusimaa, Lahti). Tällöin nämä piirikohtaiset apusarjat ovat varsinaisen kilpailusarjan  apusarjoja ja niissä on siis rasti tässä kohtaa. Lisää tietoa löytyy tiedostosta erikoisia_kisoja.htm.

Mukana pisteissä-kohta on rastittu, jos sarjasta lasketaan seurakohtaisia sijoituspisteitä. Sarjan tulosten loppuun tulee seurakohtaiset pisteet tästä sarjasta. Pisteet lasketaan

Joukkueen tulos-kohdassa on rasti, jos sarja muodostuu joukkueista ja aika joukkueen jäsenten muissa sarjoissa saavuttamien aikojen summasta. Tästä löytyy lisää tietoa tiedostosta joukkuekisa.htm. Jos tässä on rasti, on näytössä myös lisärasti, jolla määritetään, lasketaanko joukkueen ajat yhteen, vai joukkueelle poimitaan vain yksi aika (partiohiihto).

Sarja on arvottu-kohtaan tulee rasti kun sarja arvotaan. Uusinta-arvonnassa ExTime varoittaa tällöin, että sarja on jo kertaalleen arvottu. Kilpailija merkataan jälki-ilmoittautuneeksi, kun hänet lisätään sarjaan, joka on jo arvottu.

Sarjat, joissa on rasti Kuntosarja, ei tulosta-kohdassa, tulostuvat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä ilman aikaa. Nimessä pitää olla etunimi ennen sukunimeä (normaalisti siis = Matti Meikäläinen). Aika kyllä näkyy ajanottajalle, jotta tiedetään sarjan matkalla olijoiden määrä.

Sprinttikilpailujen jatkoerien nimeämistä helpottamaan on sarjatiedoissa myös mahdollisuus määrittää sen taso. Mikäli sarja on sprintin jatkoeriä rastitaan kohta On, jolloin aktivoituvista pallukoista täpätään se oikea. ExTime päivittää tätä kenttää itse, kun sprintin jatkoonmenijöitä valitaan.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Lähtöaika

Tämän välilehden käyttö on ainakin itselläni jäänyt hyvin vähäiseksi. Sen alkuperäinen tarkoitus oli määrittää sarjakohtaiset lähtöajat ennen arvontaa, mutta nykyään lasken kunkin sarjan ensimmäisen lähtijän lähtönumeron ja lähtöajan edellisen sarjan viimeisestä lähtijästä arvonnan ohessa.

Tämän sarjan ensimäinen-rivillä on valitun sarjan ensimmäisen todellisen lähtijän lähtöaika ja numero. Alapuolella oleva Varanumerot-kentässä on sarjan alkuun jätettävien tyhjien lähtöpaikkojen määrä. ExTimessä ei siis tarvitse perustaa nimettömiä kilpailijoita sarjan alkuun jälki-ilmoittautuneita varten vaan esimerkillä selostettuna asia tapahtuu seuraavasti:

Jos sarjan alkuun halutaan 4 vara-paikkaa jälki-ilmoittautuneille, niin sarjan ensimmäinen lähtönumero kohtaan laitetaan numero 5, lähtöaikaan 11:02:30 (30 sekunnin lähtöväli ja sarja alkaa 11:00:30) ja Varanumerot kenttään annetaan 4. Nyt lähtölista on siis seuraavan kaltainen

Lähtöaika  Numero  Nimi
 11:00:30   1    varapaikka 1
 11:01:00   2    varapaikka 2
 11:01:30   3    varapaikka 3
 11:02:00   4    varapaikka 4
 11:02:30   5    Ensimmäinen ilmoittautunut
 11:03:00   6    toinen ilmoittautunut

Nappi Laske aja numeroista tekee yllä kuvatun laskennan edellisen sarjan viimeisestä lähtöajasta käyttäen kenttiä Varanumerot, Lähtöväli sekunteina ja Yhtäaikaa lähtijät. Näiden kenttien merkitys lienee itsestään selvää.

Kun kohta Ajat annetaan ilman sekunnin osia on rastittuna, ei tarvitse antaa tarpeettomia ,0 häntiä lähtöaikoihin.

Painonappi Tee näistä oletusarvot tallentaa Lähtövälin ja yhtäaikaa lähtijöiden määrät extime.ini-tiedostoon, josta ne taas poimitaan seuraavaan perustettavaan kilpailuun pohja-arvoiksi.

Jos haluat muuttaa useamman sarjan lähtöaikoja samalla kertaa, käytä Muutokset-valikosta löytyvää näyttöä Lähtöaika-asetukset.

Mutta kuten tuossa totesin, olen itse siirtynyt käytäntöön antaa lähtöajat arvonnan yhteydessä. Näin pääsen rytmittämään kilpailua paremmin, lisäämään sopiviin kohtiin enemmän makkaran myyntiaikaa ja varmistamaan ladun olevan tyhjä riittävän kauan ennen pääsarjan lähtöä ja saamaan pääsarjat lähtemään tasatunnilta tai -vartilta.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Kilpailumaksut

Kohdassa Sarjassa on kommenttitietoa on rasti, jos tähän sarjaan on annettu jokin ylimääräinen huomautus. Itse huomautus on tallennettu tiedostoon <kisatiedoston nimi>.txt. Huomautus on vapaata tekstitietoa ja se tulostuu tuloksiin sarjan nimen jälkeen. Aloite tällaiseen kommenttitietoon tuli Pellosta, jos tuskailtiin, miten kuhunkin lähtöön saadaan näkyviin sarjan sponsorin nimi. Kommenttia pääsee muokkaamaan napilla Muuta kommenttia.

Kentät Ilmoittautumismaksu ja Jälki-ilmoittautumisen lisämaksu lienevät itsestään selviä. Desimaaliosia ei voi käyttää, vaikka ne ruudussa näkyvätkin. Harmaalla näkyy sitten sarjan kilpailijoiden määrällä kerrottuna toteutuneet summat.

Painonapin Tee näistä maksuista perusmaksut painaminen tallentaa maksut extime.ini-tiedostoon, josta ne taas poimitaan seuraavaan perustettavaan kilpailuun pohja-arvoiksi.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Viesti

Tällä välilehdellä määritellään kilpailtava sarja viestikilpailuksi tai parisprintiksi. Äskeisten linkkien takaa löytyvät tarkemmat ohjeet.

Viestin osuuksien määrä annetaan omassa kentässään. Parisprintissä on annettava lisäksi kilpailijoiden määrä, sehän on tavallisimmin kaksi, mutta myös arvot 3 ja 4 kelpaavat. Ja kun kenttä joukkueen koko on tyhjää, niin kyseessä on tavallinen viestikilpailu.

Osuuksien sarjatietoja ei voi muuttaa, ne ovat näkyvissä vain lisäinfona. Ne haetaan paikalleen, jos sarjaan on ilmoitettu yksikin joukkue.

Viestinviejien numerointiperuste valikoidaan pallukalla, kunkin pallukan otsikkoteksti näyttää numerointimallin.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Väliajat ja kierrokset

Sarjaan on määritettävä väliaikapisteet, jos sarjassa aiotaan ottaa väliaikoja. Jokaisesta väliaikapisteestä annetaan neljä tietoa:

 1. Matka, etäisyys lähdöstä väaliaikapisteeseen, km, desimaalipisteenä käy piste ja pilkku, molemmat
 2. Nopein sallittu väliaika, täysinä sekunteina. Automaattisesti hyväksyttävä väliaika ei saa olla tätä parempi.
 3. Hitain sallittu väliaika, täysinä sekunteina. Automaattisesti hyväksyttävä väliaika ei saa olla tätä aikaa huonompi. Rajojen ylittävät väliajat kyllä kelpaavat, mutta ne on käsin hyväksyttävä.
 4. Tunnus on yhden merkin mittainen aikakanavan tunnus. Kun ulkoiselta kellolta tulevan ajan tunnus on sama, aika tulkitaan tämän pisteen väliajaksi. Käytän sitä esimerkiksi kun kisassa on käytössä useita EMIT-lukijoita ja jokainen käyttää omaa tunnustaan.

Napilla Uusi lisätään uusi väliaikapiste, arvojen on oltava silloin jo syötettynä. Jos sama matka löytyy jo ennestään, sen aika- ja tunnuskentän vaihdetaan uusiksi arvoiksi. Toiminta on sama kuin mitä tekee nappi Muuta aikarajat. Se aktivoituu, kun em. kentissä on tapahtunut muutoksia.

Poista-nappi poistaa valitun väliaikapisteen. Kopioi sarjasta-nappi hakee lisäkysymykseen annetusta sarjasta sen väliaikapisteet myös tämän sarjan väliajoiksi. Niitä voi sitten muokata sarjan urheilijoiden vauhtiin sopivaksi.

Hae toteutuneet-nappi laskee toteutuneet nopeimman ja hitaimman väliajan ko. väliaikapisteestä ja näyttää ne. Ne voidaan sitten tallentaa uusiksi arvoiksi napilla Muuta aikarajat.

Jos väliaikapiste sijaitsee samassa paikassa ja kilpailijat kiertävät useita kierroksia, kannattaa ehkä ensin syöttää vain väliaikapisteiden etäisyydet ja summittaiset aikarajat ja sitten käyttää nappia Laske maalin perusteella. Ennen ko. napin painamista laitetaan Nopein ja Hitain-kenttiin arviot loppuajasta ja ExTime laskee sitten tasaisen vauhdin taulukon mukaan väliaikojen tavoiterajat kilpailumatkan pituuden ja väliaikapisteiden etäisyyksien perusteella.

Varsinaisen radalla käytävän kilpailun kierrosväliaikojen laskentaa varten näytössä on kolme kenttää näytön vasemmassa alareunassa:

 1. Kierrosten kokonaismäärä tässä sarjassa
 2. Nopein sallittu yhden kierroksen aika, täysinä sekunteina
 3. Hitain sallittu yhden kierroksen aika, täysinä sekunteina
Esimerkkikilpailu vois olla vaikka Kalevankierrokseen kuuluva Jussin luistelu.

Väliaikapisteiden ja kierroslaskennan määritykset tallentuvat tiedostoon <kisatiedoston nimi>.vaj. Se on tekstitiedosto, jota voi myös muistiolla (notepad) käsitellä, vaikkakaan en sitä suosittele.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Sakot

Ampumahiihdossa ja -juoksussa on määritettävä sarjakohtaisesti ammuntapaikat ja ohisakkomäärät. Jokaisesta ampumapaikasta tarvitaan kaksi tietoa:

 1. Matka, etäisyys lähdöstä väaliaikapisteeseen, km, desimaalipisteenä käy piste ja pilkku, molemmat. Väliaikaseurannan takia matka-kentän oikea arvo on tärkeä, koska silloin ExTime osaa ottaa väliaikaan mukaan vain siihen mennessä toteutuneet sakot.
 2. Aika Sakkoa / hutilaukaus, täysinä sekunteina.

Tosin sama aika ohilaukasta kohti pätee jokaiselle sarjan ampumapaikalle. Sakkokierrosten ollessa kyseessä aikamääreenä on tietysti nolla, mutta määritykset tarvitaan, jos tuloksiin aiotaan saada mukaan sakkokierrosten määrä.

Nappi Lisää lisää tietysti uuden ampumapaikan ja nappi Poista taas positaa valitun ampumapaikan.

Ja kuten väliajoissa, nappi Ota sarjasta kopioi tälle sarjalle samat ammuntapaikat kuin on jo annettu jollekin muulle sarjalle.

Ammuntapisteiden määritykset tallentuvat tiedostoon <kisatiedoston nimi>.vaj. Se on tekstitiedosto, jota voi myös muistiolla (notepad) käsitellä, vaikkakaan en sitä suosittele.

 

Tämän ohjeen alkuun

 


Sarjatiedot, Hirven hiihto

Tällä välilehdellä määritellään kilpailtava sarja hirvenhiihto- tai hirvijuoksu-kilpailuksi. Kilpailutavasta on oma ohjeensa täällä.

Oikean reuna pallukoilla valitaan, onko kilpailu normaali (Normaalikisa), tupla-arvioinnilla (Tuplakisa) vai ilman ajanottoa (kävellen) käytävä kisa (Hirvikävely). Ja siis jos sarja ei ole hirvenhiihtokisa, täppä on kohdassa Ei hirvenhiihto- tai -juoksukisa, se yleisin vaihtoehto.

Arvio1 ja arvio2 kenttiä ei tarvitse täyttää, jos kilpailussa annetaan arviopaikat lähtönumeroiden perusteella. Jos sarjassa on vakio arviointipisteet, ne annetaan tässä. Normaalikisassa annetaan näkyy vain yhdet arviot, esimerkin kisassa arvioidaan kahdessa eri kohdassa.

Tuplakisassa sarjan paras aikatulos saattaa antaa 600 pistettä, siksi parhaat hiihtopisteet sarjaa kohti voidaan antaa erikseen, normaalikisan 300 on oletus. Tämä tieto laitetaan siis kenttään Parhaat aikapisteet.

Sarjaan voidaan laittaa myös erilainen Sarjan paras hiihto/juoksutulos kuin mitä sarjassa on saavutettu. Tätä tarvitaan jossain sääntötulkinnan erikoistapauksessa. Täppä osoittaa, onko aikaa käsin muutettu paremmaksi (täppä puuttuu silloin) vai onko aika ko. sarjan paras aika.

Tämän ohjeen alkuun


Sarjatiedot, Rata

Sunnistuskisoissa tarvittavaa rastien kontrollia varten on jokaiseen sarjaan määritettävä rata tai reitti. Radat määritellään erikseen valikosta EMIT-tuki löytyvällä näytöllä Ratasuunnittelu. Toki sen näytön avulla määritetty rata voidaan myös liittää tiettyyn (tiettyihin) sarjaan. Näytön tarkemmat ohjeet löytyvät ohjeesta emit.htm

Tämän näytön vasemmalla olevaan valintalistaan tulee käytettävissä olevien (siis määrittettyjen) ratojen luettelo. Esimerkissä on rata nimetty sen pääasiallisen käyttösarjan mukaan (M16). Ratamääritellyt tallennetaan tiedostoon extime.ini, joten ne ovat käytettävissä kisasta toiseen.

Napilla Vaihda valittu rata kiinnitetään tähän sarjaan ja sarjan rastipisteiden tunnukset tulevat näkyviin näytön oikeaan reunaan. Esimerkissä on rastilla kolme käytössä (ruuhkarasti siis) kaksi eri leimasinta, 85 ja 86.

Tämän ohjeen alkuun


Takaisin ExTime-sivulle