Kilpailijoiden lisääminen kilpailuun


Muutettu 16.10.2011/jtu

Sisällys:
Useita tapoja
Mitä ensiksi tehdään
Ilmoittautumiset SHL:n lisenssikannan avulla
Lisenssikantailmoittautumisen työjärjestys
FIS-lisenssi tai sähköiset tunnistimet

Takaisin ExTime-sivulle


Useita tapoja

ExTime-ohjelmassa uusien kilpailijoiden lisäämiseksi löytyy useita vaihtoehtoja:

Viestijoukkueiden ilmoittamiselle on omat rutiininsa, ensin perustetaat joukkueet, toisessa vaiheessa annetaan osuuksien kilpailijoiden nimet. Yksilökilpailut ja viestijoukkueet ilmoitetaan siis eri tavalla.

Paitsi Hiihtoliiton, myös Ampumahiihtoliiton, Suunnistusliiton ja SUL:n lisenssikantoja voidaan käyttää. Minulta saa konversio-ohjelman, jonka avulla ko. liittojen tiedot muuntuvat ExTimessä käytettävään muotoon. Tosin Ampumahiihto on jo uusinut ja Suunnistusliitto uudistaa (maaliskuu 2011 ?) omaa lisenssikantaansa.

Jos Hiihtoliiton lisenssitiedostossa on urheilijan nimen edessä tähti (*), se merkitsee sitä, että menossa olevalta kilpailukaudelta ei ole vielä lisenssimaksun suoritus kirjautunut perille saakka. Kilpailijalla ei ole voimassaolevaa kilpailulisenssiä.

Mitä ensiksi tehdään

Ensiksi perustetaan kilpailu, sitten siihen perustetaan kilpailusarjat ja vasta sen jälkeen voidaan ottaa vastaan ilmoittautumisia.

Kaikkia sarjoja ei tarvitse perustaa heti ja sarjojen tietoja voidaan muuttaa jälkikäteen vaikka sarjoihin olisi jo kilpailijoita lisättynä. Sarjojen kilpailujärjestystä ja lähtöaikoja voidaan myös vaihtaa, vaikkapa juuri ennen arvontaa kaikkien kilpailijoiden ollessa jo mukana. Ilmoittautumisia voidaan lisätä usealla eri kertaa ja usealla eri tavalla yhteen ja samaan kilpailuun. Kilpailutiedosto tulee toki tallettaa välillä, ja toimiva tapa on säilyttää vain sarjat sisältävä peruskilpailu, siitä saa nopeasti joka vuotisen kansallisen kisan tai joka viikkoisen sarjahiihtotiedoston muokattua.

Perustoimintona avataan ensin normaalisti se ExTimen kilpailutiedosto, johon ilmoittautumiset lisätään.

Ilmoittautumiset-valikosta löytyy samanniminen toiminto, josta varsinainen ilmoittautumisten käsittelyn ikkuna avautuu. Tässä ikkunassa voidaan tehdä ilmoittaminen joko syöttämällä tarpeelliset tiedot näppäimistöltä tai valitsemalla kilpailija lisenssitiedostosta.

Ohjeen alkuun

Ilmoittautuminen SHL:n lisenssikantaa käyttäen

Ikkunan vasemmassa reunassa on ilmoittavan seuran valintalista.

Keskellä on alue ilmoitettavalle kilpailijalle, sen alapuolella alue saman lisenssinumeron haltijalle ja alaosassa valitun sarjan ilmoittautuneet.

Oikeassa reunassa on alue apu- tai lisäsarjoille, jos sarjan kilpailijoita halutaan jollain tapaa vielä jaotella, kuten esim. Kalevan kierrokseen osallistujat tai kunnan mestaruutta haluavat.

Ohjeen alkuun

Lisenssikantailmoittautumisen työjärjestys

1. Seuran valinta
Vasemman yläosan seuraruutuun annetaan ilmoittavan seuran nimen alkua ja Hae-napilla ExTime poimii lisenssikannasta kaikki ko. seuran urheilijat. Listan järjestys on hyvä valita samaksi kuin mikä on seuralta saadussa ilmoittaumisviestissä. Jos valintarasteja ei ole rastittu, lista tulee lisenssinumeron mukaan. Kun järjestyksen valintarasteja muutetaan, on Hae-nappia painettava, jotta muutos tulee näkyviin.
2. Urheilijan valinta
Urheilija valitaan klikkaamalla sitä vasemman puolen listasta. Valitun urheilijan tiedot ilmestyvät keskiosaan, samalla hänelle valitaan oletussarja ja jos sama lisenssinumero löytyy jo kisasta siitä saadaan ilmoitus. Oletussarjan ilmoittautuneet listataan ruudun alaosaan.
3. Tietojen tarkistus ja täydennys
Urheilijan tietoja voidaan muuttaa ja täydentää, ennenkaikkea Arvontaryhmä on syytä tarkistaa. Ilmoitettava urheilija saa oletuksena vapaan numeron, sehän muuttuu arvonnassa, jos ruutu Vapaa lähtönumero on rastittuna. Ja jos apusarjat ovat käytössä, on niihin tehtävä merkintä ennen urheilijan ilmoittamista kisaan. Jos ruutu Vapaa lähtönumero ei ole rastittuna, kilpailija saa sen numeron, mikä on Ilmoita-napin oikealla puolella. Ttämä on erityisesti huomioitava jälki-ilmoittautuneita lisättäessä arvonnan jälkeen. Sähköisen tunnistimen numero ja FIS-koodi tulevat mukaan, jos ne löytyvät lisenssitiedostosta ja niiden kentät on kerrottu extime.ini-tiedostossa.
4. Ilmoittaminen kisaan
Urheilija siirtyy mukaan kilpailuun napin Ilmoita painalluksella. Sen merkiksi alapuolen alueelle Tämän kilpailun tiedot ilmestyy hänen tietonsa. Napilla Korjaa saadaan esiin urheilijan tietojen muutosikkuna, jossa voidaan sitten tietoja korjailla. Nappi Trimmaa korjaa nimen ulkoasua ja nappi Poista peruuttaa ilmoittautumisen ja poistaa kilpailijan kisasta.
5. Puuttuva nimi
Jos urheilijan nimeä ei löydy seuran urheilijoiden joukosta, kilpailijaa ei saisi lisätä kisaan. Mutta jos niin kuitenkin täytyy tehdä (ei virallinen kisa), kirjoitetaan kaikki ikkunan keskiosan tiedot näppäimistöltä ja vasta sitten painetaan Ilmoita-nappia.
6. Seuran vaihto
Yhden seuran urheilijoiden tultua ilmoitetuksi, vasemman yläosan ruutuun kirjoitetaan uuden seuran nimen alkua ja Hae-napilla uudistetaan tämän seuran lisenssinhaltijoiden lista.

Jos seurasta on ilmoitettu vain yksi kilpailija, tämä voidaan hoitaa myös kirjoittamalla lisenssi- tai ski-passinumero suoraan SportID-ruutuun ja painaa Hae Lis.nroa-nappia. Kilpailijan tiedot löytyvät (jos..) tarkastettavaksi ja kilpailuun lisättäväksi kuten listasta valitsemalla.
7. Tuplaklikkaus
Urheilijan valinta ja ilmoittaminen voidaan tehdä samalla kertaa tuplaklikkaamalla valintalistan urheilijaa. Tutussa ympäristössä (kilpailija tunnetaan, ei sarjavaihdoksia) tämä nopeuttaa paljonkin ilmoittautumisten käsittelyä.
Ohjeen alkuun

FIS-lisenssi tai sähköiset tunnistimet

FISin lisenssinumero ja kilpailijan sähköinen tunniste (=suunnistuksen EMIT-kortti) tulevat automaattisesti mukaan, jos ne ovat käytettävissä olevassa lisenssitiedostossa ja niiden sarakkeet on määritetty ExTime.ini-tiedostossa.

FIS-lisenssin määritys ini-tiedostossa on lohkossa [Lisenssit] ja sen tunniste on avainsana FIScode, kuten allaolevassa esimerkissä näkyy:

[Lisenssit]
; lisenssitiedostojen sijaintipaikat
Kilpailijat=I:\Tuotanto\ranki\Kausi2011\lisenssit\LISENSSI.DAT
Vanhat=I:\tuotanto\ranki\vanhat\LISENSSI.OLD
Muutokset=I:\tuotanto\ranki\xLISMUU.DAT
FIScode=8
TAGI=9
Lyhin=4
Ja vastaavasti kuten yllä näkyi, tunnisteen avainsana samassa lohkossa on TAGI. Ylläolevassa esimerkissä siis FIS-lisenssi on lisenssitiedoston 8. kenttänä ja heti sen perässä on 9. kenttänä sähköisen tunnisteen numero. Tässä näyte siitä, miltä ko. tiedosto näyttää wordpad-ohjelmassa, sitä voi kohtuu helposti muokata myös excelissä, jos tarvetta on.
"1. kenttä"; 2.; 3. ; 4.       ; 5.           ;6. ; 7.    ; 8.  ; 9. kenttä
T00001949;"M60";1949;"Jorma Tuomimäki";"Yövilän Metsänsamoojat";1005;"7. kenttä";"12345";"1c9DA6D3"
T21246568;"M17";1994;"Juho Dahl";"Turun Slalomseura";1078
T21246607;"M20";1991;"Kalle Dahl";"Turun Slalomseura";1078
T21248304;"M20";1991;"Jonas Dahlström";"Vaasan Hiihtäjät";9926
T21248825;"N17";1994;"Anna Dalkarl";"Vörå IF";1092
T21248838;"M20";1992;"*Andre Dalkarl";"Vörå IF";1034
T21249798;"M65";1945;"Kurt Dannholm";"Espoon Hiihtoseura";9975
T21254495;"M20";1992;"*Akseli Aalto";"Punkalaitumen Kunto";1034
T21254549;"M60";1949;"Jorma Tuomimäki";"Yövilän Metsänsamoojat";1005;"7. kenttä";"54321";"1c9DA6D3"
T21254929;"MYL";1989;"*Ari Aalto";"Keuruun Kisailijat";1034
Ja vain siis minulla tuossa alkupäässä on kaksi eri (keksittyä) lisenssinumeroa ja FIS-koodia sekä sähköinen tunniste, muilla ei.

Huom !
Jos editoitte lisenssitiedostoa, pitäkää huolta, että se on aina lisenssinumeron mukaan nousevassa järjestyksessä.

Ohjeen alkuun


Mitä tästä ohjeesta puuttui tai oli huonosti sanottu ? Kommentoi.

Takaisin ExTime-sivulle